2023-05-12

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino Lietuvos geležinkeliuose (toliau – Bendrovė) vykusias atrankos į Korporatyvinių reikalų departamento direktoriaus pareigas procedūras interesų konflikto rizikų valdymo aspektu.

Atranką laimėjusio asmens ryšiai netapo interesų konflikto priežastimi

Vertinimo metu nenustatyta duomenų apie atrankos procedūrose dalyvavusius Bendrovės darbuotojus, kurie būtų asmeniškai suinteresuoti laimėtojo kandidatūra. Tarp atrankos laimėtojo ir jos procesuose dalyvavusių asmenų nenustatyta buvus artimo pobūdžio ryšių. Taip pat nesama duomenų apie tai, jog atrankoje dalyvavusių asmenų veiksmai buvo paremti kokiu nors privačiu interesu, susijusiu su atrankos laimėtoju.

VTEK pabrėžia, kad nesant duomenų apie faktinius, privataus pobūdžio turtinius ar kitus siejančius ryšius, nagrinėjamos aplinkybės negali būti tapatinamos su veikimu interesų konflikto situacijoje.

Atrankos procesas Bendrovėje vyko keliais lygmenimis

Aiškinantis nustatyta, kad atranka nebuvo koncentruota „vienose rankose“. Atrankos procedūra nuo pirminių pokalbių su atrankos dalyviais iki galutinio kandidato pasirinkimo buvo išskaidyta lygmenimis – procedūrose dalyvavo ir Bendrovės padalinių darbuotojai, ir aukščiausio lygmens vadovai.

VTEK vertinimu, atrankos proceso išskaidymas lygmenimis mažina rizikas kilti interesų konfliktui ir tokio išskaidymo pakanka minimoms rizikoms suvaldyti.

Personalo atrankos procesai atitinka skaidrumo ir nešališkumo kriterijus

Iš pateiktos medžiagos matyti, kad atranka vykdyta vadovaujantis skaidraus ir nešališko elgesio kriterijus atitinkančiais Bendrovės personalo atrankos ir valdymo standartais, kuriuose, be kita ko, yra išskirti interesų konflikto rizikos veiksniai bei jų valdymo priemonės.

VTEK informacija