2023-06-08

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šių metų pavasarį tapo Integralumo tinklo (Network for Integrity) nare. Tai visame pasaulyje veikiančias organizacijas, besirūpinančias valstybės pareigūnų sąžiningumu, skaidrumu ir etika, vienijantis Tinklas, kurį sudaro įvairios Europos, Amerikos, Azijos ir Afrikos šalių institucijos. Plėtodamas ir skatindamas tarptautinę sąžiningumo kultūrą bei organizuodamas renginius, Tinklas sudaro sąlygas jo narėms keistis gerąja antikorupcine praktika bei patirtimi.

Gegužės 3-4 d. VTEK Atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė, Prevencijos skyriaus vedėja Gintarė Veitė ir Prevencijos skyriaus vyresnioji patarėja Agnė Zamblauskienė dalyvavo šio tinklo ir Rumunijos nacionalinės agentūros vieningumui užtikrinti organizuotoje konferencijoje „Kas daro integralumo reguliavimą efektyvų?“ ir Integralumo tinklo plenarinėje sesijoje.

Į Rumunijos sostinėje Bukarešte surengtą tarptautinę konferenciją susirinko per 40 Rumunijos ir užsienio antikorupcinių institucijų vadovų, ambasadorių, verslo aplinkos ir pilietinės visuomenės atstovų. Konferencijoje be kitų aktualių temų pabrėžtas vis didėjantis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimas, kuris gali pagerinti viešojo sektoriaus vientisumą, suteikti naujus įrankius skaidrinant viešąjį valdymą, raginant valdžios institucijas atsiskaityti ir skatinant piliečius dalyvauti ir įsitraukti į viešuosius reikalus.

Integralumo tinklo plenarinėje sesijoje apibendrintos konferencijoje išsakytos idėjos, taip pat Tinklo narės, tarp jų ir VTEK, pristatė savo veiklą bei dalinosi iššūkiais.

Plenarinėje sesijoje taip pat apžvelgti per praėjusius dvejus Rumunijos pirmininkavimo Tinklui metus įgyvendinti darbai ir perduotas pirmininkavimas Meksikos antikorupcinės institucijos atstovei Blancai Liliai Ibarai Cadenai (President Commissioner of INAI Mexico). Taip pat dvejų metų kadencijai išrinktas naujas Tinklo vicepirmininkas Italijos antikorupcinės institucijos atstovas Giuseppe Busia (President of the National Anti-Corruption Authority).

VTEK informacija