2023-06-16

Pasitikėjimas ir sąžiningumas – svarbiausi veiksniai, skatinantys ekonomikos augimą ir inovacijas. Pasaulyje vykstant daugybei socialinių, politinių ir ekonominių sukrėtimų, reikalinga atnaujinti tarptautinius įsipareigojimus ir imtis veiksmų mažinant korupciją bei skatinant taisyklėmis grindžiamą ekonomiką.

Šios ir susijusios temos buvo plėtojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development) Paryžiuje gegužės 23-26 d. organizuotame Pasauliniame kovos su korupcija ir skaidrumo forume (angl. OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum), kuriame dalyvavo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK, Komisija) atstovai – Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas, narė Evelina Matulaitienė ir Atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė.

Lietuvos institucijų atstovų delegacija EBPO forume Paryžiuje. Komisijos pirmininkas G. Sakalauskas trečias iš dešinės.

Viena iš forumo dalių – susitikimas tema „Teisingas įtakos darymas“ (angl. Getting influence right). Jame Komisijos atstovai pristatė VTEK veiklą bei iššūkius lobistinės veiklos srityje. Susitikimo metu diskutuota apie tai, jog nors kai kurių šalių vyriausybės ir yra nustačiusios tiesioginio dalyvavimo politikoje taisykles, tačiau nesukurtas visuotinis, verslo atstovams dalyvauti politikoje galintis padėti standartas, kuriuo vadovaujantis įmonės galėtų geriau įvertinti savo įtakos poveikį, išvengti rizikos reputacijai ir siekti ilgalaikių strateginių tikslų.

Komisijos delegacija taip pat dalyvavo VTEK kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis narėmis prieš metus įsteigto Europos tarnybinės etikos tinklo (ETET, angl. European Network for Public Ethics) susitikime. Jame pristatyti skirtingų šalių institucijų tarnybinės etikos srities iššūkiai, dalintasi, kokie pokyčiai reikalingi, siekiant įgyvendinti tikslus, bei kaip prie to galėtų prisidėti ETET. Sutarta, kad vienas iš tinklo tikslų – didinti tarnybinės etikos iššūkių matomumą ES teritorijoje. Taip pat aptartos šių metų spalį Slovėnijos Korupcijos prevencijos komisijoje vyksiančio tinklo narių susitikimo temos.

Kitose EBPO organizuotose sesijose akcentuota, jog tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus sprendžiant daugelį šiandienos krizių, kurios, daugeliu atveju, kyla dėl korupcijos paplitimo bei sąžiningumo stokos. Sprendžiant tokias problemas, kaip netinkamas viešųjų lėšų valdymas, tarptautinis kyšininkavimas, mokestinis sukčiavimas ir neskaidri lobistinė veikla, reikalingas viešojo ir privataus sektorių įsitraukimas bei proaktyvus darbas kartu.

VTEK informacija