2023-11-06

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atkreipia dėmesį į ryškėjančią nemalonią situaciją, kai savivaldybėse galbūt ignoruojami skundai apie galimus politikų padarytus pažeidimus. Savivaldybėse veikiančių etikos komisijų nariai per nustatytą terminą nesusirenka į posėdžius, todėl skundai lieka neištirti, o politikų elgesys – neįvertintas.

Pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą, savivaldybių merų, vicemerų ir tarybų narių elgesį vertina kiekvienoje savivaldybėje sudaryta etikos komisija. VTEK atkreipia dėmesį į atvejus, kai skundą gavusi savivaldybės komisija delsia apsispręsti dėl tyrimo pradėjimo, nes komisijos nariai tiesiog neatvyksta į posėdį. Galiausiai priimamas formalus sprendimas nepradėti tyrimo, nes praėjo Kodekse numatytas terminas – 10 dienų nuo skundo gavimo.

„Mes negalime teigti, kad savivaldybių etikos komisijos tyčia vilkina laiką, kad nereikėtų vertinti apskųsto politiko elgesio. Tačiau pastebime, kad kartais susidaro tokia situacija – dėl praleistų terminų elgesys lieka neįvertintas, tad ir pasitikėjimą politikais turintis didinti Valstybės politikų elgesio kodeksas praktiškai neveikia. Esame pasirengę suteikti metodinę pagalbą savivaldybių komisijoms, kad ateityje tokių atvejų būtų išvengta“, – teigia VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.

Jis pabrėžia, kad visuomenė iš politikų tikisi skaidrumo, atvirumo ir atsakomybės už savo veiklą. Aktyvesnė savivaldybių etikos komisijų veikla būtų naudinga ir sąžiningai besielgiantiems politikams. Pasitaiko ir nepagrįstų skundų, tad tyrimą laiku atlikusi bei sprendimą priėmusi komisija išsklaidytų visuomenėje kilusias abejones.  

VTEK taip pat atkreipia dėmesį, kad atlikus tyrimą svarbu laiku priimti sprendimą dėl išvadų. Tą būtina padaryti per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos. Priešingu atveju politiko elgesys taip pat liks neįvertintas.

Kodeksas numato, kad valstybės politikas privalo vadovautis šiais principais: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė.

VTEK yra įpareigota teikti metodinę pagalbą dėl Valstybės politikų elgesio kodekso įgyvendinimo. Todėl VTEK kreipėsi į savivaldybių etikos komisijas bei Vyriausybės atstovus, pabrėždama, kaip svarbu  laikytis Kodekso nuostatų ir tinkamai atlikti etikos komisijos nario pareigų tinkamą vykdymą.