2024-01-12

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pakeitimai. Pagal juos biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų nariai tapo deklaruojančiais asmenimis. Dėl to šiems asmenims taikomi reikalavimai dėl interesų deklaravimo, interesų konfliktų vengimo, dovanų nepriėmimo.

Nuo 2024 m. pradžios biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų nariams taikomos šios pareigos:  

  • deklaruoti privačius interesus, 
  • vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti, 
  • nepriimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su jų tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. 

Svarbu žinoti apie interesų deklaravimą 

  • Jei stebėtojų tarybos narys jau turi deklaruojančio asmens statusą, jam (jai) reikės tik atnaujinti deklaraciją ir joje nurodyti einamas pareigas biudžetinės įstaigos stebėtų taryboje. 
  • Jei stebėtojų tarybos narys neturi deklaruojančiojo statuso, jis (ji) turės pateikti naują privačių interesų deklaraciją. 
  • Interesai deklaruojami PINREG sistemoje.
  • Deklaravimo terminas – iki 2024 m. sausio 31 d.   

Interesų konfliktų valdymas 

  • Rekomenduojame į stebėtojų tarybų veiklą reglamentuojančius teisės aktus (veiklos reglamentą, nuostatas ar pan.) įtraukti interesų konfliktų valdymo (nusišalinimo) tvarką. 

Kilus klausimų dėl privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo, kviečiame kreiptis [email protected]