2024-03-05

Norime padėti deklaruojantiesiems geriau suprasti, kaip taikyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatas bei tinkamai deklaruoti interesus. Todėl parengėme pirmąjį nuotolinių mokymų kursą Privačių interesų deklaravimas.  Mokymai skirti visiems viešajame sektoriuje dirbantiems ir deklaruojantiems asmenims. 

Juos pabaigę deklaruojantys asmenys sužinos: 

  1. Kokia apimtimi jiems taikomos VPIDĮ nuostatos;
  2. Kokie asmenys yra laikomi artimais asmenimis;
  3. Kokia tvarka ir terminais turi būti deklaruojami privatūs interesai;
  4. Kas yra interesų konfliktas ir kaip jis gali pasireikšti tarnybinėje veikloje;
  5. Kuriuos duomenis interesų deklaracijoje reikia nurodyti visada, o kuriuos – tik tuo atveju, jeigu gali kilti interesų konfliktas.

24/7 prieinami nuotoliniai mokymai per PINREG

Mokymai bus pasiekiami per PINREG, prisijungus prie savo asmeninės paskyros 24/7. Šią mokymų programą viešajame sektoriuje dirbantys asmenys galės atlikti ją priskyrus VTEK arba kiekvienos organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui (atitikties pareigūnui).

Vidutinė mokymų trukmė apie 2 val. Yra galimybė visą kursą pabaigti ne iš karto, o dalimis. Antrą kartą prisijungus sistema sugrąžins Jus ten, kur pabaigėte.

Prie mokymų galite prisijungti ta pačia seka, kaip ir teikiant privačių interesų  deklaracijas:

www.vtek.lt – Privačių interesų registras (PINREG) – Deklaruojančiajam –  Lietuvos gyventojams ir rezidentams (Prisijungti per El. valdžios vartus) – Atlikti priskirtus mokymus ir testus (kairėje pusėje esančiame meniu).

Dėl mokymų priskyrimo Jūsų organizacijai arba kilus kitiems klausimams maloniai prašome kreiptis į Eglę Vaičaitienę ([email protected]) arba Gintarę Veitę ([email protected]).