2024-03-14

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) praėjusiais metais nustatė 19 interesų derinimo pažeidimų. 2022-aisiais pažeidimų būta 84 procentais daugiau – iš viso 35. Ši statistika byloja apie teigiamus pokyčius. Kita vertus, skundų skaičius per metus beveik nekito – tiek 2022, tiek 2023 metais VTEK gavo po maždaug 250 pranešimų dėl galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimų.

VTEK tyrimais virsta mažesnė dalis skundų. 2022-aisiais pradėti 55 tyrimai (iš jų 35 atvejais konstatuotas pažeidimas), 2023-iaisiais – 24 tyrimai (19 pažeidimų). Tiesa, tai nereiškia, kad visi kiti skundai – nepagrįsti. Kai kurie skundai nesusiję su VTEK kompetencija – padėti užtikrinti, kad politikai ir įstaigų vadovai sprendimus priimtų vadovaudamiesi viešaisiais, o ne savo asmeniniais interesais.

Dalis pažeidimų ištaisoma nepradėjus tyrimo. Nuo 2020 m. VTEK gali visų pirma priminti asmenims apie pareigą deklaruoti privačius interesus. Tokiais atvejais siunčiamas raginimas pateikti arba patikslinti privačių interesų deklaraciją.

„Pažeidimų skaičius sumažėjo, tad galima daryti prielaidą, kad pareiga atskleisti savo privačius interesus bei vengti interesų konflikto suprantama vis geriau. Vis dėlto išliekantis didelis skundų skaičius rodo, kad sprendimų priėmėjų veiklos skaidrumas kartais vis dar sukelia abejonių. Tam, kad neliktų pagrindo abejonėms, taip pat tam, kad mažėtų nepagrįstų skundų, būtinas švietimas apie interesų konfliktų valdymą“, – komentuoja VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.

VTEK šiemet kovą parengė pirmąjį nuotolinių mokymų kursą „Privačių interesų deklaravimas”.  Mokymai skirti visiems viešajame sektoriuje dirbantiems ir deklaruojantiems asmenims.

Pasak G. Sakalausko, mokymai ir informacijos sklaida bus vienas svarbiausių prioritetų šiais metais. Kitas svarbus prioritetas – bendradarbiavimas su atitikties pareigūnais, kuriuos galima pavadinti pirmąja pagalba įmonėje ar organizacijoje, kai darbuotojui prireikia deklaruoti interesus arba jis pakliūva į interesų konflikto situaciją.