2024-03-25

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tęsia švietimo programą, kurios tikslas – padėti valstybės institucijoms geriau suprasti, kaip veikia interesų derinimas bei lobistinių veiksmų deklaravimas organizacijose. Praėjusią savaitę VTEK išsiuntė šimtui organizacijų kvietimus atsakyti į testo klausimus. Atsakymai padės įsivertinti organizacijų atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymams.

Per PINREG sistemą testą gavusios ministerijos, Vyriausybės kanceliarija ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos, Lietuvos bankas, Seimo kanceliarija ir kitos įstaigos, atsakiusios į testo klausimus, iškart gaus rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo. Šios rekomendacijos padės įstaigoms pačioms stiprinti savo gebėjimus vykdant privačių interesų deklaravimo bei patirtos lobistinės įtakos deklaravimo kontrolę, valdant interesų konfliktus.

Testo klausimai taip pat padės įsivertinti atitikties rizikų valdymo gebėjimus privačių interesų deklaravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo ir patirtos lobistinės įtakos deklaravimo srityse.

VTEK atkreipia dėmesė, kad rizikų valdymas, suderintas su organizacijos tikslais bei integruotas į jos procesus kuria vertę, padeda efektyviau siekti tikslų ir išvengti neigiamų įvykių pasekmių.  Jeigu rizikos organizacijoje nėra valdomos, ji gali patirti finansinių nuostolių, gali nukentėti jos reputacija, teisės aktų nesilaikymas gali sukelti teisinių pasekmių ir t.t.   

Pažymėtina, kad privatus interesas taip pat gali būti riziką keliantis veiksnys. Jeigu organizacijose vadovų ir darbuotojų privatūs interesai nėra valdomi, interesų konfliktų žala organizacijos reputacijai, užsibrėžtų tikslų pasiekimui gali būti labai didelė.