2024-05-03

Atsižvelgdami į tai, kad lobistinę įtaką galintiems patirti asmenims dažnai kyla klausimų, kaip atpažinti lobistinę veiklą ir kaip elgtis ją patyrus, siekdami supažindinti su Lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis, parengėme antrąjį nuotolinių mokymų kursą „Lobistinė veikla”.  Mokymai skirti visiems deklaruojantiems ir lobistinę įtaką galintiems patirti asmenims.

Juos pabaigę deklaruojantys asmenys sužinos: 

  1. Kokie asmenys yra lobistinės veiklos dalyviai.
  2. Kas yra lobistinė veikla.
  3. Kokia veikla nelaikoma lobistine.
  4. Kas neturi teisės būti lobistu.
  5. Kokia yra lobistinės veiklos ir patirtos lobistinės įtakos deklaravimo tvarka ir terminai.

24/7 prieinami nuotoliniai mokymai per PINREG

Mokymai bus pasiekiami per PINREG, prisijungus prie savo asmeninės paskyros 24/7. Šią mokymų programą viešajame sektoriuje dirbantys asmenys galės atlikti ją priskyrus VTEK arba kiekvienos organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui (atitikties pareigūnui).

Vidutinė mokymų trukmė apie 2 val. Yra galimybė visą kursą pabaigti ne iš karto, o dalimis. Antrą kartą prisijungus sistema sugrąžins Jus ten, kur pabaigėte.

Prie mokymų galite prisijungti ta pačia seka, kaip ir teikiant privačių interesų  deklaracijas:

www.vtek.lt – Privačių interesų registras (PINREG) – Deklaruojančiajam –  Lietuvos gyventojams ir rezidentams (Prisijungti per El. valdžios vartus) – Atlikti priskirtus mokymus ir testus (kairėje pusėje esančiame meniu).

Dėl mokymų priskyrimo Jūsų organizacijai arba kilus kitiems klausimams maloniai prašome kreiptis į Eglę Vaičaitienę ([email protected]) arba Gintarę Veitę ([email protected]).