Dėmesio: šioje skiltyje pateikta informacija skirta deklaruojantiesiems iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Apie naujus reikalavimus - žr. skiltį "Naujasis deklaravimas".

 

Privačių interesų deklaravimo tvarką nustato:

- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Antrasis skirsnis;

- Privačių interesų deklaracijų PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

BENDRIEJI PRINCIPAI:
- Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
- Pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ;
- Paaiškėjus naujoms interesų konfliktą galinčioms kelti aplinkybėms, deklaraciją privalu papildyti NEDELSIANT, bet ne vėliau, nei per 7 KALENDORINES DIENAS;
- Privačių interesų deklaracijos teikiamos per VMI "EDS" sistemą;
- Tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu (spausti mygtuką tokiu pavadinimu VMI "EDS" sistemoje)

Privačių interesų deklaracijos FORMA (peržiūrai kompiuteryje reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą ABBYY eFormFiller)


1. Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Paveiksliuke pažymėta, kurias nuorodas reikėtų spausti, norint atverti deklaracijos formą.


2. Visuose deklaracijos prieduose būtina nurodyti ne tik deklaruojančio asmens, bet ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis: darbovietę, sudarytus sandorius, etc.

Deklaruojantis asmuo tituliniame deklaracijos lape turi nurodyti tas pareigas, dėl kurių kyla pareiga teikti privačių interesų deklaraciją (pvz., savivaldybės tarybos nario pareigos).3. Deklaracijos priede „ID001J“ asmuo turi nurodyti visus juridinius asmenis, kurių veikloje dalyvauja (pvz., turi akcijų). Taip pat būtina nurodyti visas narystes ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose bei profesinėse sąjungose. Šiame priede, kaip ir visuose kituose deklaracijos prieduose, būtina nurodyti ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. priede „ID001J“ taip pat reikia nurodyti ir AB bei UAB einamas valdybos ar stebėtojų tarybos nario pareigas, jei šių bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šias pareigas būtina deklaruoti net ir tais atvejais, jei į minėtąsias pareigas asmuo paskirtas kaip atitinkamos valstybės institucijos atstovas.4. Deklaracijos priede „ID001S“ asmuo turi nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė, nei 3000 eurų.

Deklaruoti būtina ir raštu (paprasti bei notariniai), ir žodžiu sudarytus sandorius. Reikia nurodyti pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolų, dovanojimo (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas nepriklausomai nuo pastarųjų vertės) ir kt.5. Kai individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai, priede „ID001I“ reikia nurodyti individualios veiklos pradžios datą, o pastabose įrašyti, kad veikla vykdoma periodiškai.

Parsisiųsti skrajutę PDF formatu

Privačių interesų deklaravimas nuo 2020 m.

.................................................................................................................................................................................................................................................

ATMINTINĖ

Deklaruojantiesiems:

 • Neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojame ne anksčiau kaip nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.
 • Privačių interesų deklaracijų teikimo terminai ir tvarka nesikeičia: deklaruojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo. Deklaruojama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

 

Deklaruojantiesiems pirkimuose:

 • Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turės ir:
  • perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovai,
  • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai;
  • asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus,
  • ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose,
  • viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.
    
 • Nepateikę deklaracijos, perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai bei pirkimo iniciatoriai, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

 

Viešojo sektoriaus įstaigų ir institucijų vadovams:

 • Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje turi būti patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einant asmenims privalu deklaruoti privačius interesus (VPIDĮ 22 straipsnio 2 dalis).
   
 • Privalote informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems privačius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turinčius asmenis) apie pareigą pateikti deklaraciją priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis).
   
 • Jūsų arba Jūsų įgalioti asmenys privalo kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje laikosi VPIDĮ nuostatų (VPIDĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
   
 • Siekdami efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės, susipažinkite su VTEK rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo.

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti