Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl septynių medžiotojų klubo „Girios” narių, kuriems yra taikomi arba per pastaruosius trejus metus buvo taikomi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai. Tiriama, ar jie tinkamai ir laiku deklaravo narystę šiame klube. VTEK vertina VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Raguvėlės girininko Arvydo Stakės ir Jurbarko regioninio padalinio Veliuonos girininko Sauliaus Belevičiaus, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytojo Rimanto Bieliausko, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto Laimučio Budrio, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos gydytojo Evaldo Torrau, buvusio Utenos kolegijos direktoriaus Gintauto Bužinsko ir Kauno miesto mero visuomeninio patarėjo Rimanto Benečio elgesį. Tyrimai pradėti naujienų portale „Delfi” pasirodžiusios informacijos pagrindu.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, P. Poderskis buvo užfiksuotas tarnybiniu automobiliu vykstantis iš namų į darbą.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Neringos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose ir balsavo dėl tarybos sprendimų, susijusių su biudžetine įstaiga „Paslaugos Neringai“ ir Nidos kultūros ir turizmo centru „Agila“, nors juose dirba merui artimi asmenys.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojo Artūro Šulco elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Šulcui galėjo kilti interesų konfliktas, kadangi 2016 m. Seimo rinkimuose jis gavo finansinę paramą iš AB „Klaipėdos vanduo“ direktoriaus, o A. Šulcas eina minėtosios bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas. Taip pat VTEK aiškinasi, ar minėtosios paramos A. Šulcas neturėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje.

2018-12-05 pradėti tyrimai dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidento Vincento Vyto Stragio ir asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko Romualdo Šeštakausko elgesio galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų. Tyrimai pradėti išanalizavus Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją. Nurodoma, kad V.V.Stragys 2018 m. sausį siuntė ministerijai pasiūlymus dėl aplinkos ministro įsakymu patvirtinto statybos techninio reglamento pakeitimų, dėl kurių 2018 m. kovą ministerijoje vyko pasitarimas. Taip pat nurodoma, kad R.Šeštakauskas, kaip „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininkas, 2017 m. spalį raštu kreipėsi į aplinkos ministrą bei kitus asmenis dėl galimybės dalyvauti darbo grupės posėdžiuose ir pateikė konkretų pasiūlymą dėl Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

2018-12-05 pradėti tyrimai dėl Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktoriaus pavaduotojo Ričardo Totoraičio, buvusio direktoriaus pavaduotojo Gražvydo Kazakevičiaus ir buvusios Ugdymo turinio skyriaus vedėjos Loretos Statauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti Seimo Antikorupcijos komisijos atsiųstos informacijos pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių įstatymo nuostatų. 

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Antikorupcijos komisijos narės Linos Rimkienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, o taip pat – reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai L. Rimkienė galbūt naudojo jai, kaip savivaldybės tarybos narei, skirtas lėšas, pirkdama paslaugas iš savo valdomos UAB „Autobastionas“. Taip pat vertinami duomenys, kai politikė 2018 m. balandį ir birželį nenusišalino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdžiuose svarstant jos elgesį dėl aukščiau paminėtų aplinkybių.

2018-11-28 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos nario Vygando Lenkausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Lenkauskas 2018 m. vasarį savivaldybės tarybos posėdyje siūlė didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą kitam savo darbdaviui – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriui.

2018-11-28 pradėtas tyrimas dėl Alytaus kolegijos direktorės Danutės Remeikienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministerijos pateikto Alytaus kolegijos veiklos ir finansinio audito išvadų pagrindu. Esą, ji nedeklaravo duomenų apie jai interesų konfliktą galinčią kelti sūnaus vadovaujamą bendrovę, iš kurios kolegija neva ne kartą pirko gėles, puokštes ir gedulo vainikus. Pranešime taip pat teigiama, kad D. Remeikienė Alytaus kolegijos lėšomis apmokėjo galbūt asmeninio pobūdžio publikacijos rengimo ir leidybos išlaidas. Be to, VTEK aiškinsis aplinkybes dėl D. Remeikienės pasirašytų įsakymų, kuriais ji, esą, pati save siuntė į tarnybines komandiruotes. Taip pat bus vertinamos aplinkybės, kai Alytaus kolegija apmokėdavo D. Remeikienės sūnaus vadovaujamos bendrovės pateiktas sąskaitas, esą, nesant teisinio pagrindo.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Lino Kvedaravičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai gali kelti interesų konfliktą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų pavasarį savo atostogų metu L.Kvedaravičius keliavo į Belgradą stebėti Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo krepšinio komandos rungtynių, o šios kelionės išlaidas apmokėjo sporto klubas.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus Valentino Vinco Revucko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad Birštono savivaldybės administracija vykdo Birštono seniūnijos Ivoniškio kaime esančių kapinių plėtros detaliojo plano derinimą. Esą, V. V. Revuckas, kaip savivaldybės administracijos direktorius, yra šio planavimo organizatorius. Pagal parengtą detalųjį planą šalia kapinių esančiame sklype numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, o šio sklypo savininkas, esą, yra V. V. Revuckas. Teigiama, kad, savivaldybei nusprendus įrengti minėtąją aikštelę, sklypas būtų išpirktas, o V. V. Revuckas gautų finansinės naudos. Be to, kapinių teritorijos plėtra apimtų ir sklypą, neva priklausantį V. V. Revucko giminaičiui. Taip pat skunde nurodoma, kad pagal savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamą detalųjį planavimą numatyta tiesti naują kelią. Esą, V. V. Revuckas galbūt yra suinteresuotas tokiu sprendimu, nes gyvena toje teritorijoje esančioje sodyboje.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto ir esamo UAB „Alytaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus Arvydo Povilaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. Interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad A. Povilaitis dirbo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, taip pat buvo Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos narys ir dalyvavo sprendžiant su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ susijusius klausimus, o šiuo metu eina šios bendrovės technikos direktoriaus pareigas.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl buvusio UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojo Algio Kozlovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Kozlovas, eidamas UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojo pareigas, vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas Vyriausiosios rinkimų komisijos persiųstos informacijos pagrindu. Pranešime nurodyta, jog Druskininkų savivaldybės meras šių metų spalį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje. Jame R. Malinauskas galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ – atributiką. Meras yra šios asociacijos pirmininkas. 

2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) direktoriaus Valdo Jankausko elgesio. Aiškinamasi, ar biudžetinės įstaigos vadovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministrės kreipimosi pagrindu. Teigiama, kad šių metų kovą V.Jankauskas pasirašė įsakymą, kuriuo save paskyrė VšĮ „Jaunimo slėnis“ valdybos pirmininku bei nusistatė atlygį. Taip pat šiuo įsakymu LVJC direktorius įgaliojo VšĮ „Jaunimo slėnis“ direktorę pasirašyti civilinę sutartį su juo kaip viešosios įstaigos valdybos pirmininku.

2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus Kęstučio Kazlausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi UAB „Mažeikių vandenys“ valdybos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai K. Kazlauskas, pradėjęs eiti direktoriaus pareigas minėtoje bendrovėje, vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesio. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Gautame pranešime nurodyta, kad Jonas Vilionis, privačių interesų deklaracijoje nėra pateikęs duomenų apie vykdomą individualią žemės ūkio veiklą, dalyvavimą (narystę) juridiniuose asmenyse, gautas paskolas bei pirkimo-pardavimo sandorius. Teigiama, kad politikas buvo šališkas, dalyvaudamas svarstant ir priimant sprendimus dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių atrankos, taip pat svarstant klausimus šios savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete.

2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausančio tarnybinio automobilio naudojimo. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinasi, ar Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ (valst. nr. JUF 532) naudojamas tarnybos reikmėms. Komisijai pateiktame pranešime nurodyta, kad minėtasis lengvasis automobilis užfiksuotas 2018-06-23 12 val. Kaune, prie daugiabučio gyvenamojo namo. Teigiama, kad automobilis šioje vietovėje matomas dažnai, todėl prašoma spręsti, ar jis nėra naudojamas asmeniniais tikslais.

2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyr. gydytojo Antano Gudausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Nurodoma, kad A. Gudauskas, eidamas PSPC vyr .gydytojo pareigas, 2015-2018 metais sprendė klausimus dėl savo paties darbo PSPC eigos (priėmė įsakymus dėl atostogų, priedų skyrimo, komandiruočių, tvirtino PSPC darbuotojų tarifikacijos sąrašus, kuriuose buvo nurodytas ir jis pats ir kt.). 

2018-10-31 pradėtas tyrimas dėl Nemirsetos seniūnaičio Laimučio Kondrato elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Palangos miesto savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai L.Korsakas savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie dalyvavimą UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palangos renginiai“ stebėtojų tarybose.

2018-10-24 pradėti tyrimai dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio ir kito Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus Almanto Petkaus elgesio. Aiškinamasi, ar šie asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas naujienų portale „lrytas.lt“ 2018-10-15 publikacijoje „Buvę R. Žemaitaičio bendražygiai paviešino vidines intrigas: dūrė pirštu į prabangų BMW“ pateiktos informacijos pagrindu. Esą, R. Žemaitaitis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie sudarytą automobilio nuomos sandorį. Taip pat teigiama, jog A. Petkus iš politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ nuomoja automobilį. VTEK tiria, ar ši aplinkybė deklaruota nepažeidžiant įstatymo nuostatų.

2018-10-24 pradėtas tyrimas dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Vyšniauskas spalio pradžioje raštu kreipėsi į Neringos savivaldybės merą teikti savivaldybės tarybos komitetų svarstymui projektą, kuriuo keičiamas socialinio būsto sąrašas. Teigiama, kad šiame sąraše minimas butas priklauso administracijos direktoriaus dukrai.

2018-10-24 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėjo Algirdo Švedavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK vertina, ar teisėjas savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie galbūt jam interesų konfliktą keliantį artimą asmenį – Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje dirbančią dukterį – ir, jei turėjo deklaruoti, ar nepavėlavo to padaryti.

2018-10-17 pradėtas papildomas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) nario Lino Girlevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį L.Girlevičius dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose svarstant ir priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių patikslinimo, kai, esą, UAB „Orkela“ užsakymu L.Girlevičiaus valdoma bendrovė UAB „Teisinga orbita“ atliko Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliuosius archeologinius tyrimus.

2018-10-10 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. VTEK tiria aplinkybes, kai galbūt savivaldybės lėšomis sukurti vaizdo reportažai buvo talpinami R.Šimašiaus socialinio tinklo paskyroje, o taip pat – kai R.Šimašius savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė 2016-2017 m. galbūt sudarytų sandorių, nors informaciją apie pasiskolintas lėšas nurodė Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktose metinėse (šeimos) turto deklaracijose. Tyrimas pradėtas gavus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsiųstą pranešimą bei VTEK patikrinus R.Šimašiaus privačių interesų deklaraciją.

2018-10-10 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Nacionalinis kraujo centras" (NKC) direktorės pareigas laikinai einančios Teisės ir valdymo skyriaus vedėjos Ignės Klangauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK tiria aplinkybes, kai I. Klangauskienė galbūt nesilaikė nustatyto termino privačių interesų deklaracijai pateikti, kai buvo paskirta laikinai eiti NKC direktorės pareigas. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai ji galbūt nedeklaravo ryšio su klinika UnaVita, o taip pat savo sutuoktinio darboviečių ir dalyvavimo NKC viešojo pirkimo komisijos darbe. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

2018-10-03 pradėtas tyrimas dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Naciaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Nacius nėra patikslinęs savo privačių interesų deklaracijos galbūt pasikeitusiais duomenimis apie savo ir savo sutuoktinės darbovietes.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavriga“. Be to, teigiama, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

(Tyrimai pratęsti) 2018-09-19 pradėti tyrimai dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių elgesio. Aiškinamasi, ar Linas Girlevičius, Rimas Grigas, Irena Kliobavičiūtė, Irena Sakalauskaitė ir Robertas Zilinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar I.Kliobavičiūtė ir R.Zilinskas nepažeidė šio teisės akto reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose priimant su Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksu susijusius sprendimus. Esą, I.Kliobavičiūtei galimas interesų konfliktas kyla dėl jos einamų architektės pareigų UAB „Senojo miesto architektai“, kuri parengė Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą, o R.Zilinskas, esą, priimamais sprendimais galėjo būti suinteresuotas, kadangi minėtoje bendrovėje dirba (arba dirbo) jo brolis ir sūnus. 

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorės Jelenos Kutkauskienės elgesio. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuolat perka prekes ir paslaugas iš UAB „Limeta“, kuriai vadovauja šios poliklinikos vadovės J. Kutkauskienės sutuoktinis. Todėl keliama abejonė, ar, VšĮ „Karoliniškių poliklinikoje“ vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir priimant sprendimus, kiek tai susiję su UAB „Limeta“, užtikrinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinti tarnybinio nešališkumo ir objektyvumo principai.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto Sandriaus Survilos elgesio. Esą, S. Survila Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų apie artimus asmenis, dėl kurių S. Survilai gali (galėjo) kilti interesų konfliktas. Teigiama, jog S. Survila taip pat savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie ryšius su juridiniais asmenimis. Nurodoma, kad minėtuosius duomenis S. Survila deklaravo 2014 m., tačiau 2016 m. patikslino deklaraciją, kurioje atitinkamos informacijos neliko, nors, pasak pareiškėjų, šie ryšiai iki šiol egzistuoja.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. VTEK tiria, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas atliekamas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų rugpjūtį V. Rekešienė galbūt asmeniniais tikslais naudojosi savivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Papildomai VTEK aiškinasi, ar V. Rekešienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai galbūt priėmė sau palankius sprendimus, atveriančius galimybes Jurbarko rajono savivaldybės administracijai priklausančiu tarnybiniu automobiliu „Škoda Superb“ naudotis ne tik tarnybos tikslais.

(Tyrimas pratęstas) 2018-08-22 pradėtas tyrimas dėl advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės Dovilės Burgienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų galbūt neteisėtai vykdydama lobistinę veiklą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė. Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

(Tyrimai pratęsti) 2018-08-22 pradėti tyrimai dėl VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pirmojo pavaduotojo Rimanto Ramanausko, Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimai pradėti VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad visi trys paminėtieji asmenys yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) nariai. Esą, R. Ramanauskui, kuris taip pat eina ir šios asociacijos prezidento pareigas, galėjo kilti interesų konfliktas, kai jis VĮ „Registrų centre“ dalyvavo organizuojant ir vykdant su LMA susijusius viešuosius pirkimus. Be to, teigiama, kad ryšio su LMA jis nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Su LMA susijusius klausimus eidamas pareigas VĮ „Registrų centre“, esą, sprendė ir A. Janulevičius, o J.Česnauskienė, teigiama, atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose. Taip pat nurodyta, kad R. Ramanauskas, eidamas tarnybines pareigas, sprendė su viešojo pirkimo organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus, o konkurse dalyvavo ir laimėjo UAB „Hnit-Baltic“. Esą, R. Ramanauską ir UAB „Hnit-Baltic“ vadovą sieja narystė ir bendros pareigos LMA. Praplėtus tyrimus taip pat aiškinamasi, ar J. Česnauskienė ir A. Janulevičius privačių interesų deklaracijas pateikė įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

(Tyrimas pratęstas) 2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad G.Landsbergis metinėse asmens (šeimos) turto deklaracijose už 2016 m. ir 2017 m. nurodė turintis akcijų, tačiau jo privačių interesų deklaracijoje nėra nurodyta, kokios bendrovės akcijas jis valdo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Tavo pastogė“, kurios didžiąją dalį akcijų valdo Mažeikių rajono savivaldybė, direktoriaus Antano Naujoko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Naujokas savo vadovaujamai bendrovei nuomoja asmeninį automobilį ir naudojasi juo tiek tarnybinėms, tiek asmenėms reikmėms. Taip pat teigiama, jog UAB „Tavo pastogė“ vadovas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas sustabdytas) 2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad D.Juozapavičienė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ. 2018-09-26 tyrimas išplėstas Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos informacijos pagrindu. Papildomai aiškinamasi dėl aplinkybių, kai kanclerė galbūt nedeklaravo jos sutuoktinio vykdomos individualios veiklos.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96