Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Stonio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas nepritarus Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai S.Stonys galbūt atstovavo Vilkyškių bendruomenės interesams, kai pasirašė sutartį su Pagėgių savivaldybės administracija.

2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad D.Juozapavičienė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ.

2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovo Vytauto Vaižmužio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VĮ „Oro navigacija“ atlikto tyrimo išvadoms. VTEK aiškinasi, ar V.Vaižmužis laiku patikslino savo privačių interesų deklaraciją duomenimis apie VĮ „Oro navigacija“ einamas valdybos nario pareigas.

2018-08-06 pradėtas tyrimas dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktoriaus Algirdo Bagušinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas žiniasklaidos atstovo kreipimosi pagrindu. VTEK tiria, ar A.Bagušinskas savo privačių interesų deklaracijose tinkamai nurodė ryšį su Vilkaviškio rajono medžiotojų ir žvejų draugija bei ryšį su Vilkaviškio „Rotary“ klubu. Taip pat aiškinamasi, ar A.Bagušinskas nenusižengė VPIDVTĮ nuostatoms, kai nedeklaravo ryšio su medžiotojų klubu „Gižai“.

2018-08-01 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Algimanto Kirkučio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, jis nedeklaravo pareigų ir narystės asociacijoje „Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai“.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Kazio Starkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žurnalisto paklausimo pagrindu. Pateikta informacija, kad K.Starkevičius yra asociacijos „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija“ tarybos narys. VTEK tiria aplinkybę, kai Seimo narys šių duomenų galbūt nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį meras priėmė potvarkį, kuriuo delegavo savo sutuoktinę dalyvauti Erasmus+ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ darbo grupėje.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Aušros Čiūdarienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį konkurse Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti A.Čiūdarienė, kaip pretendentų vertinimo komisijos narė, vertino savo sutuoktinio darbdavę. Taip pat VTEK tiria aplinkybes, kai Šeduvos PSPC vadovė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio papildomos darbovietės.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės ir buvusios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Danguolės Kondratenkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. VPIDVTĮ 18 straipsnis draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame atkreipiamas dėmesys, jog D.Kondratenkienė, dirbdama savivaldybės administracijoje, buvo atsakinga už Rokiškio PSPC veiklos kontrolę, o vėliau dalyvavo konkurse šio centro direktoriaus pareigoms užimti. 

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl buvusio Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas pareigas Žuvininkystės tarnyboje, V.Petkus nedeklaravo savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių dėl būsto nuomos, o taip pat – dėl 2016 m. įsigyto automobilio.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad A.Visockas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje šių metų liepą svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus, nors šioje bendrovėje, esą, dirba jo sesuo.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio ir šios savivaldybės tarybos nario Tomo Avrasevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad S.Mičiulis galbūt nedeklaravo narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės krepšinio veteranų sporto klubas“. Taip pat teigiama, kad T.Avrasevičius galėjo nedeklaruoti narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės „Volano“ sporto klubas“.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Martyno Butkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai M.Butkevičius savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėlavo nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinės ryšius su šiais juridiniais asmenimis: Lietuvos pieno gamintojų asociacija, kredito unija „Prienų taupa“, Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. rugsėjį savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos posėdyje I.Sirusienė pristatė Kelmės rajono verslininkų asociacijos prašymą dėl lėšų skyrimo mokymams ir „Verslo dienos 2017“ projektui. Taip pat teigiama, kad ji posėdyje balsavo priimant sprendimus bei su minėtąja asociacija pasirašė lėšų naudojimo sutartis. Esą, jos sūnus yra šios asociacijos pirmininko pavaduotojas.

2018-07-18 pradėti tyrimai dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus Stasio Lembučio ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienes elgesio. Aiškinamasi, ar S.Lembutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar L.Bernotienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos korupcijos rizikos analizės dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių duomenų pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai L.Bernotienė galbūt nenusišalino nuo 2016 m. vykusių viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su UAB „Pakruojo arka“, kurioje dirba jos brolis. VTEK taip pat tiria aplinkybes, kai S.Lembutis galbūt pavėlavo deklaruoti UAB „Pakruojo komunalininkas“ einamas pareigas.

2018-07-18 pradėti tyrimai dėl Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėjos finansų ir ekonomikos klausimais Ginos Gajauskienės ir Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro profesinės karo tarnybos karininko Arūno Gajausko elgesio. Aiškinamasi, ar sutuoktiniai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad sutuoktiniai nuomoja Vilniuje esantį butą (kambarį), tačiau duomenų apie šį sandorį nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose.

2018-07-04 pradėti tyrimai dėl UAB „Marijampolės  apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktoriaus pavaduotojo Tautvydo Zavecko bei valdybos narių Dariaus Bunikio, Valdo Tumelio, Mindaugo Lelešiaus ir Arvydo Šlėderio elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Atsižvelgiant į tai, kad 100 proc. MAATC akcijų valdo Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybės, MAATC valdybos nariai, o taip pat bendrovės vadovas ir jo pavaduotojas turi pareigą deklaruoti privačius interesus. Jų deklaracijos, pagal VPIDVTĮ, yra viešos ir skelbiamos VTEK interneto svetainėje. Tyrimai pradėti žiniasklaidos atstovų atsiųsto paklausimo pagrindu ir patikrinus, kaip MAATC vadovas ir jo pavaduotojas bei valdybos nariai deklaruoja privačius interesus.

2018-06-27 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šiaulių universiteto rektoriaus Donato Jurgaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Seimo Antikorupcijos komisijos prašymu. Jame teigiama, kad  D.Jurgaitis yra Šiaulių pramonininkų asociacijos narys, tačiau šių duomenų savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė.

2018-06-27 pradėti tyrimai dėl devynių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio. Aiškinamasi, ar VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus nepažeidė Audrius Lukoševičius, Mindaugas Plūkas ir Arūnas Samochinas (UAB „Kauno autobusai“), Antanas Etneris ir Gediminas Gutauskas (UAB „Kauno vandenys“), Petras Ganiprauskas, Jolita Kruopienė ir Vytas Snarskis (UAB „Kauno švara“), o taip pat Mindaugas Šimkus (UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“). Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos tyrimo komisijos išvadai.

2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka deklaruoti gautas dovanas bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad L.Matjošaitytei VRK sprendimu gegužės 29 d.-birželio 1 d. buvo suteiktos kasmetinės atostogos, o gegužės 28-31 d. ji, esą, dalyvavo simpoziume Portugalijoje, kur skaitė pranešimą privačios bendrovės organizuotame renginyje kaip VRK pirmininkė. Pranešime keliamas klausimas, ar renginio organizatorius L.Matjošaitytei neatsilygino, neapmokėjo kelionės, maitinimo išlaidų ir pan. Pranešime taip pat teigiama, kad VRK pirmininkė VRK posėdžių metu nenusišalina sprendžiant klausimus dėl savo pačios komandiruočių į užsienį.

2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis, ar A.Vaidogas nusišalino savivaldybės taryboje pernai lapkritį priimant sprendimą, kuriuo patvirtintos Prienų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal asignavimų valdytojus, tarp kurių – ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Jame dirba politiko marti.

2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad E.Pavinskienė gimnazijoje galbūt sprendė su savo dukters darbo eiga susijusius klausimus, o taip pat privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinasi, ar T.Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinsis, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojo Sergejaus Naumkino elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VšĮ Utenos ligoninės atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis, ar, būdamas direktoriaus pavaduotoju, S.Naumkinas nesprendė klausimų, susijusių su savo bei savo sutuoktinės darbu šioje ligoninėje.

2018-06-06 pradėtas tyrimas dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žurnalistės pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad premjeras nedeklaravo duomenų, kad jo sutuoktinė yra AB „Swedbank“ akcininkė. Pranešime taip pat keliamas klausimas, ar S.Skvernelio už 2016 metus teiktoje turto deklaracijoje visos nurodytos sutuoktinės valdomos akcijos priklauso tik AB „Swedbank“. 2018-07-18 tyrimas išplėstas žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu: papildomai aiškinamasi, ar politikas savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai nurodė juridinius asmenis, kurių veikloje per pastaruosius trejus metus dalyvavo jo sutuoktinė.

2018-06-06 pradėtas tyrimas dėl švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad Lietuvos mokslų taryboje (LMT) dirba G.Viliūno sūnus, o pats G.Viliūnas eina pareigas LMT valdyboje. Prašoma išsiaiškinti, ar esant tokiai situacijai nebuvo priiminėjami interesų konfliktą galintys kelti sprendimai.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl buvusios žemės ūkio viceministrės Linos Kujalytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei – ar nenusižengė reikalavimams dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo, kuriame remiamasi žiniasklaidos informacija, pagrindu. Esą, L.Kujalytė įsidarbino Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžioje VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC). Teigiama, kad šios įmonės vykdomai Duomenų rinkimo programai buvo skirtos lėšos iš Žuvininkystės fondo, už kurį galbūt buvo atsakinga viceministrė L.Kujalytė. Esą, tuo pasinaudodama, buvusi viceministrė galbūt darė poveikį ŽŪIKVC generaliniam direktoriui dėl įsidarbinimo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektoriaus Remigijaus Žaliūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, kad jis, eidamas LSMU rektoriaus pareigas, taip pat vadovauja LSMU ligoninės – Kauno klinikų – Kardiologijos klinikai. Tiriamos aplinkybės, ar R.Žaliūnas, eidamas tarnybines pareigas, nepriiminėjo sprendimų dėl kitos savo darbovietės – LSMU Kauno klinikų.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus Vlado Milkono elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigiama, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-16 pradėti tyrimai dėl buvusio VšĮ „Pilietinė medija“ vadovo Arno Marcinkaus ir esamos šios įstaigos vadovės Reditos Vadeikės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti pagal Seimo nario Mindaugo Puidoko kreipimąsi. Teigiama, jog VšĮ „Pilietinė medija“ buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau privačių interesų deklaracijų atitinkamai nepateikė nei A.Marcinkus, nei R.Vadeikienė. Pagal VPIDVTĮ, lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kuriems be kita ko taikoma ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorės pareigas laikinai einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tiriama, ar K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, nepavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos. 2018-08-08 tyrimas išplėstas: papildomai tiriamos aplinkybės, ar K.Ukvalbergienė nepavėlavo deklaruoti duomenų apie narystę ir pareigas Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijoje „Lietuvos mediena“.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-09 pradėtas tyrimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos narės ir Etikos komisijos pirmininkės Editos Gudišauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas dienraščio „Kauno diena“ publikacijos pagrindu („Etikos sargė E. Gudišauskienė pati supainiojo interesus?“, 2018-05-03). Teigiama, jog politikė pernai ir šiemet galbūt dalyvavo dviejuose savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ investicijų planų ir jų finansavimo. Esą šioje bendrovėje dirba E.Gudišauskienės sūnus, todėl politikė galėjo būti šališka.

(Tyrimas pratęstas) 2018-04-25 pradėtas tyrimas dėl Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninio patarėjo Gedimino Petrausko elgesio: Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai G.Petrauskas galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

(Tyrimai pratęsti) 2018-04-25 pradėti tyrimai dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo komisijos nario Povilo Auglio ir buvusio šios komisijos nario Vytauto Steponėno elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ). Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai V.Steponėnas ir P.Auglys dalyvauja medžiotojų klubo „Skala“ veikloje, o žalos apskaičiavimo komisijoje galbūt sprendė klausimus dėl žemės plotų, kuriuose minėtojo klubo nariai medžioja. Taip pat aiškinamasi, ar V.Steponėnas ir P.Auglys nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl tinkamo privačių interesų deklaravimo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-04-04 pradėtas tyrimas dėl buvusios Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo bei žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu. Esą, E.J.Zabarskaitė papildomai įsidarbino LKI vykdomame projekte „eTranslation TermBank“, o ją, galbūt jos pačios pavedimu, įdarbino jos pavaduotoja. Taip pat, esą, šių pareigų ji nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

(Tyrimas pratęstas) 2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, V.Grigaravičius kiekvieną darbo dieną tarnybiniu lengvuoju automobiliu, vairuojamu savivaldybės darbuotojo, vyksta į darbą ir grįžta namo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl Alytaus sporto ir rekreacijos centro (ASRC) direktoriaus Tomo Stupurio elgesio Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, jis buvo pastebėtas naudojantis tarnybinį transportą ne tarnybinei veiklai. VTEK savo ruožtu pastebėjo, kad, tapęs ASRC vadovu, T.Stupuris pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-28 pradėtas tyrimas dėl Restauravimo tarybos nario ir Kultūros paveldo centro (KPC) vyresniojo paminklotvarkininko Girėno Povilionio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G.Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigiama, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G.Povilionis yra jos narys. Taip pat teigiama, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G.Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigiama, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko juos tikrinti, o drauge važiavo ir G.Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G.Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Taip pat, pirminiais duomenimis, G.Povilionis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96