VTEK persikėlė į naujas administracines patalpas A.Goštauto g. 9, Vilniuje

2021-11-03
VTEK pakeitė logotipą

Naujasis ženklas - stilizuotas skaidrumo kompasas - atspindi VTEK uždavinius: padėti asmenims deklaruoti privačius interesus ir juos derinti su viešaisiais interesais, užtikrinti, kad asmenys skaidriai darytų įtaką teisėkūrai, užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai, padėti valstybės politikams viešajame gyvenime elgtis etiškai, koordinuoti tarnybinės etikos politikos formavimą viešojo sektoriaus organizacijose, atlikti pažeidimų prevenciją.

2021-01-04
Skaidresnis lobizmas: pradeda veikti SKAIDRIS

Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS) teikiamos pažangios elektroninės paslaugos, aktualios deklaruojant vykdytą lobistinę veiklą, siekiant įgyti lobisto arba įtakdario teisėkūrai statusą, deklaruojant darytą įtaką teisėkūrai, siekiant peržiūrėti minėtąsias deklaracijas bei patikrinti, ar asmuo įrašytas į lobistų arba asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatyme įtvirtinus kryžminį deklaravimą, sistemoje SKAIDRIS suteikta galimybė asmenims deklaruoti jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą.

2021-01-04
Nauja era privačių interesų deklaravime: pradeda veikti PINREG

Privačių interesų registras (PINREG) palengvino privačių interesų deklaravimą, o deklaruojami duomenys tapo tikslesni. Darbovietės, ryšiai su juridiniais asmenimis, informacija apie kai kuriuos sudarytus sandorius ir kiti duomenys į deklaraciją automatiškai atkeliauja iš daugiau nei 10-ies valstybės registrų bei informacinių sistemų, taigi deklaruojančiam asmeniui belieka informaciją patikrinti, prireikus, papildyti ir patvirtinti.

Deklaracija pildoma šešiais žingsniais, atsakant į sistemos pateikiamus klausimus apie konkrečius deklaruojančiojo asmens ryšius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Taip pat PINREG elektroniniu paštu siunčia priminimus, jog atėjo laikas pateikti deklaraciją.

2021-01-04
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui sukanka 20 metų

Skaityti išsamiau

2017-07-02
Privačių interesų deklaracijos pradedamos teikti elektroniniu būdu
2012-08-01
Seimas priėmė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą

Juo nustatoma tokia VTEK sudarymo tvarka - po vieną VTEK narį Seimui teikia:

 • Respublikos Prezidentas;
 • Seimo Pirmininkas;
 • Ministras Pirmininkas;
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas;
 • Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas.

Seimo Pirmininkas VTEK nariu teikia skirti vieną iš Seimo frakcijų siūlomų kandidatų, Ministras Pirmininkas – vieną iš Vyriausybės siūlomų kandidatų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas – vieną iš Lietuvos teisininkų draugijos siūlomų kandidatų, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas – vieną iš šios asociacijos tarybos siūlomų kandidatų.

Skaityti pirmąją redakciją.

2008-07-01
Seimas priėmė Lobistinės veiklos įstatymą

Pagal jį, lobistinę veiklą kontroliuoja VTEK, lobistai teikia Komisijai metines savo veiklos deklaracijas, o informacija apie lobistinę veiklą yra vieša.

Skaityti pirmąją redakciją

2000-06-27
VTEK persikėlė į administracines patalpas
Vilniaus g. 27, Vilniuje

2000-04-28
VTEK pradėjo darbą pagal visas jai numatytas funkcijas
2000-03-01
VTEK laikinai įsikūrė Teisės institute, veikusiame Vilniuje, adresu Gynėjų g. 6
1999-09-28
Seimo nutarimu VTEK tampa nuolat veikiančia institucija

Komisija sudaroma iš penkių narių. Seimo patvirtinta sudėtis:

 • Vytautas Andriulis, pirmininkas (teiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko);
 • Toma Birmontienė (teikta Lietuvos Respublikos Prezidento);
 • Antanas Dapšys (teiktas Seimo Pirmininko);
 • Justinas Marcinkevičius (teiktas Ministro Pirmininko);
 • Algimantas Dziegoraitis (teiktas Lietuvos teisininkų draugijos).

1999-09-23
Seimas priėmė VTEK nuostatus

Juose Komisijai nustatyti du svarbiausi uždaviniai:

 • kontroliuoti, kaip valstybės ar savivaldybės tarnyboje dirbantys asmenys vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
 • rūpintis viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje tvarkos tobulinimu.

Skaityti pirmąją redakciją

1999-06-10
Įvyko pirmasis VTEK posėdis

Jame dalyvavo trys Seimo paskirti nariai:

 • Zenonas Juknevičius (teiktas Seimo Pirmininko);
 • Kęstutis Čilinskas (teiktas Ministro Pirmininko);
 • Raimundas Mieželis (teiktas Lietuvos Respublikos Prezidento).

1998-11-24
Seimas priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

- iš 1997-07-02 Seimo 53(94) posėdžio stenogramos

Skaityti visą stenogramą

Skaityti pirmąją įstatymo redakciją

1997-07-02