Praradusiems deklaruojančiojo statusą

Jei nebeinate pareigų, dėl kurių privalėjote deklaruoti privačius interesus, pateikite VTEK prašymą nutraukti Jūsų privačių interesų deklaracijos viešinimą.

VTEK nutraukia viešą deklaracijos skelbimą turėdama pagrįstų duomenų apie deklaruojančio asmens statuso praradimą arba gavusi deklaruojančio asmens statusą praradusio asmens prašymą ir patikrinusi jo pagrįstumą.

Deklaruojantiesiems

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, deklaruojančiojo statusą turinčių asmenų aktualių deklaracijų duomenys yra vieši, išskyrus:

  1. asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti;
  2. asmenų, kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą;
  3. profesinės karo tarnybos karių.

Pirmuose dviejuose punktuose nurodyti asmenys nedeklaruoja per PINREG. Privačių interesų deklaraciją jie teikia institucijos ar įstaigos, kurioje eina pareigas ar į kurią pretenduoja, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui šios institucijos ar įstaigos nustatyta tvarka ir terminais. Tokiu atveju reikia parsisiųsti ir pildyti šią privačių interesų deklaracijos formą.

Profesinės karo tarnybos karių deklaracijos PINREG neviešinamos automatiškai.