Rekomendacinės gairės savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo

Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir tarybos narių nusišalinimo tvarkos

Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

Rekomendacija dėl savivaldybių tarybų Etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo