Metodinės rekomendacijos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų narių elgesio atitikties Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms vertinimo

Rekomendacinės gairės savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo

Rekomendacija dėl savivaldybės mero ir tarybos narių nusišalinimo tvarkos

Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

Rekomendacija dėl savivaldybių tarybų Etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo