Rekomendacija dėl savivaldybės mero ir tarybos narių nusišalinimo tvarkos

Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

Rekomendacija dėl savivaldybių tarybų Etikos komisijų priimtų sprendimų įforminimo