Šią skrajutę parsisiųsti ir atsispausdinti galite ją spustelėję.

Atkreipiame dėmesį:

  • privatūs interesai deklaruojami per PINREG;
  • ką reikia deklaruoti, išvardyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 6 straipsnyje.
  • negali būti viešai skelbiami deklaracijoje nurodyti asmens kodas, specialiųjų kategorijų asmens duomenys, kitos sandorio šalies, kuri yra fizinis asmuo, asmens duomenys, pagal VPIDĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus deklaruojamų kitų fizinių asmenų asmens duomenys, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ar sodininkų bendrijų duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti draudžiama pagal įstatymus.