Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai šių metų balandį R. M. Račkauskas galbūt išskirtinėmis sąlygomis stebėjo krepšinio klubų „Lietkabelis“ ir „Žalgiris“ varžybas. Esą, dėl pandemijos rungtynės vyko tik nuotoliniu būdu, tačiau meras jas „Cido” arenoje stebėjo gyvai. VTEK tiria, ar šioje situacijoje valstybės politikas nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti ir (ar) nepriėmė iš varžybų organizatorių neleistinos dovanos.

Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį merė dalyvavo savivaldybės tarybos komitetų bei tarybos posėdžiuose sprendžiant su UAB „Rūdupis“ susijusį klausimą. Šioje bendrovėje dirba valstybės politikei artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar bendrovė nenusižengė šio teisės akto reikalavimui lobistinę veiklą vykdyti tik įsiregistravus lobistų sąraše. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, šių metų gegužę bendrovė kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, prašydama, kad būtų nepriimtas Vyriausybės nutarimo ,,Dėl alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Kreipimesi UAB „Vikama” teigė, kad priėmus pakeitimus, ji nebegalėtų gaminti alkoholio produkcijos apskaitai skirtų skaitiklių su fiskaline atmintimi.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo vykdyti lobistinę veiklą neregistruotiems lobistams. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai šių metų balandį G. Šavela elektroniniu laišku kreipėsi į ekonomikos ir inovacijų ministrę bei kitus šios ministerijos atstovus, siūlydamas keisti Alkoholio įstatymo nuostatas. Siūlyta keisti draudimus, susijusius su prekyba natūralios fermentacijos sidru, alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais mažose parduotuvėlėse, turinčiose pirkėjams aptarnauti skirtas prekybos sales. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą bei užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nenusižengė nuostatai, jog lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį UAB ,,Darbo turas” elektroniniu laišku siūlė Seimo nariui keisti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas, susijusias su reikalavimais dėl kvalifikacijos dokumentų ir darbo stažo.

Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK tiria aplinkybes, kai ministrai priėmė savo pačių pareikštus nusišalinimus ir dėl to galbūt pateko į interesų konfliktą. Pranešta, kad šių metų kovą ir balandį J. Šiugždinienė dalyvavo priimant ir pasirašė Vyriausybės nutarimą „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės nusišalinimo“ bei šio nutarimo pakeitimą. Ministrė nusišalino nuo klausimų, susijusių su Kauno technologijos universitetu. S. Gentvilas esą nusišalino nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kol šios inspekcijos viršininko sudaryta komisija atliks statinio avarijos tyrimą. Balandį ministras dalyvavo priimant Vyriausybės nutarimą „Dėl Aplinkos ministro Simono Gentvilo nusišalinimo“ ir jį pasirašė.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai T. Budrikis galbūt atstovavo UAB „Stomeda“ interesams pernai liepą pasirašant rangos darbų sutartį su Šilutės rajono savivaldybe.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai 2019 ir 2020 metais P. Čyvas Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos vardu teikė dokumentus Utenos rajono savivaldybės administracijai: projektų „Umaras“ – „Juventus“ krepšinio lyga“ bei „Krepšinio sezono pradžia ir jaunimo užimtumo didinimas“ paraiškas.

Aiškinamasi, ar šie juridiniai asmenys nenusižengė nuostatai, jog lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai. Tyrimai pradėti gautų pranešimų pagrindu. VTEK nagrinėja aplinkybes, kai šių metų kovą UAB ,,Viacon Baltic” prašė žemės ūkio ministro peržiūrėti nauja redakcija išdėstytą Melioracijos techninį reglamentą, motyvuojant, kad kai kurie pakeitimai atlikti neatsižvelgiant į specialistų pastabas dėl prieštarų kitiems teisės aktams bei Europos Sąjungos standartams. Pranešta, kad į žemės ūkio ministrą taip pat kreipėsi ir LEŪA. Asociacija prašė keisti Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, į paramos gavimo kriterijus įtraukiant ekologiškų produktų kategoriją. Esą, šiuo metu ekologiškos produkcijos gamintojai neįtraukti į kokybiškų žemės ūkio produktų kategoriją ir negali gauti valstybės pagalbos. UAB „Atostogų parkas“ atveju bus vertinama situacija, kai prašyta keisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas, susijusias su gamtos išteklių naudojimo apmokestinimu. Šiuos prašymus bendrovė šių metų sausį adresavo dviem valstybės politikams – aplinkos ministrui ir Seimo nariui. VTEK tiria ir aplinkybes, kai LDS kreipėsi į aplinkos ministrą ir Lietuvos geologijos tarnybos direktorių, siekdama, kad būtų pakeistos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos. Sausio mėnesį prašyta, aprobuojant degalinių vandenvietes, netaikyti reikalavimo gauti žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą, jei degalinėje išgaunamas ne didesnis, nei tam tikras kiekis vandens per parą ir kai aplink vandenvietę nustatyta tam tikra taršos apribojimo juosta. Taip pat pranešta, kad UAB ,,Tyrimų laboratorija” teikė 10 siūlymų keisti Statybų techninį reglamentą, į kuriuos Aplinkos ministerija, esą, anksčiau neatsižvelgė. Jie buvo išsiųsti Aplinkos ministerijos tarnautojui.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Vertinama situacija, kai šių metų kovą S. Sinickis galbūt pats išsprendė jam pareikšto nušalinimo klausimą. Pranešta, kad jis nagrinėjo prašymą, kuriuo prašyta jį nušalinti.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo „atvėsti”. Šis įstatymas draudžia įsidarbinti juridiniame asmenyje, jei valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo per paskutinius vienus savo darbo metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su šio konkretaus juridinio asmens veiklos priežiūra, kontrole, finansavimu arba turtu. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Nagrinėjamos aplinkybės, kai J. Jočionė tapo UAB „Trakų šilumos tinklai“ direktore nepraėjus metams po to, kai nutrūko jos, kaip savivaldybės tarybos narės, įgaliojimai, nors prieš tai savivaldybės taryboje ji galbūt sprendė su minėtosios bendrovės kontrole ir finansavimu susijusius klausimus.

Aiškinamasi, ar bendrovė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo užsiimti lobistine veikla neįsiregistravus lobiste. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriama situacija, kai UAB „Olego transportas” raštu prašė susisiekimo ministro keisti Autobusų stočių veiklos nuostatus, kurie esą leidžia autobusų stočių valdytojams daryti neteisėtą konkurencinį poveikį atskiriems rinkos vežėjams.

VTEK tiria jo siekį, kad nuo COVID-19 būtų paskiepyta jo sutuoktinė. Aiškinamasi, ar savo veiksmais V. Kasiulevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo paveikti ar bandyti paveikti su jo privačiais interesais susijusius sprendimus. Tyrimas pradėtas visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos pagrindu. VTEK tiria situaciją, kai pernai gruodį V. Kasiulevičius teiravosi šios gydymo įstaigos Šeimos medicinos centro vadovės dėl galimybės paskiepyti jo sutuoktinę nuo COVID-19 ligos ir tokiais veiksmais galbūt paveikė ar bandė paveikti vadovės sprendimą dėl jam artimo asmens paskiepijimo.

Aiškinamasi, ar savo veiksmais jos nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo užsiimti lobistine veikla neįsiregistravus lobistu. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą AB „Žemaitijos pienas“ prašė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) padidinti mokinio krepšelį vienam vaikui iki 3,10 Eur ministro įsakymu patvirtintoje Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijoje. Pranešime taip pat nurodyta, kad į ŽŪM su prašymu kreipėsi ir LPGA. Ji esą siekė, kad iki 2023 metų būtų atidėtas Pieno supirkimo taisyklių nuostatų pakeitimas. Be to, prašyta iki to laiko sudaryti sąlygas pieno gamintojams investuoti į melžimo bei šaldymo įrangą, siekiant pagerinti superkamo pieno kokybę. Taip pat pranešta, kad Kooperatinė bendrovė BIO LEUA prašė ŽŪM koreguoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 m.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2018 m., kaip UAB „Lietuvos žirgynas” vadovas, E. Jeninas sudarė veterinarinių paslaugų sutartį su galbūt jam artimu asmeniu bei – sutartį su Lietuvos arklių augintojų asociacija. Direktorius tuo metu galbūt buvo jos narys. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai per pastaruosius trejus metus E. Jeninas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija, nors yra jos valdymo organo narys.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai vasarį R. Špečkauskas galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą. Esą, šioje tarnyboje dirba valstybės politikui artimi asmenys.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konfliko, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai balandį savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje A. Jundo balsavo dėl sprendimo projekto, susijusio su UAB „Pabradės komunalinis ūkis”, kurioje dirba jam artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad šių metų vasarį ir kovą V. Kalesnikas dalyvavo sprendžiant klausimą, susijusį su Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro pertvarka ir reorganizavimu, nors jam vadovauja valstybės politiko sutuoktinė.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų kontroliuoti, kaip laikomasi šio teisės akto. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai meras galbūt skyrė pinigines išmokas savo patarėjui, kuris dėl VPIDĮ pažeidimo patekus į interesų konfliktą negalėjo jų tam tikrą laiką gauti. VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai tarybos nariai pernai rugpjūtį nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą „Dėl nepritarimo vėjo elektrinių parkų įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programai“. Esą, A. Bušniausko sutuoktinė pirmininkauja Natkiškių kaimo bendruomenei, o G. Jankauskienė yra kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ pirmininkė. Vėjo elektrinių parkų įrengimas numatytas atitinkamai ir savivaldybės Natkiškių seniūnijoje bei Pagėgių rajono Lumpėnų seniūnijoje.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugpjūtį L. Urmanavičius, pretenduodamas į „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimą, dalyvavo savivaldybės tarybos jungtiniame komitetų posėdyje svarstant klausimą dėl pretendentų į šį apdovanojimą teikimo ir balsavo prieš kitas kandidatūras.

Aiškinamasi, ar šios asociacijos nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gavus informacijos iš Žemės ūkio ministerijos. Esą, šių metų sausį LŪS ir LVPŪA prašė žemės ūkio ir aplinkos ministrų keisti Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą. Esą, LVPŪA šiuo klausimu kreipėsi ir į Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką. Tuo metu LŽŪKAKK esą siūlė žemės ūkio ministrui keisti ne tik minėtąjį aprašą, bet inicijuoti ir kitų teisės aktų pakeitimus – Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, Pieno supirkimo taisyklių.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Serva nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai liepą ir lapkritį E. Kuturys savivaldybės tarybos posėdžiuose balsavo už savo paties delegavimą į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai pernai S. Mickevičius galbūt dalyvavo sprendžiant klausimus dėl savo vadovaujamame fakultete dirbančios sutuoktinės darbo eigos.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienus metus „atvėsti”. Pagal šį įstatymą, jei per paskutinius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje asmuo tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tuomet šis asmuo vienus metus negali eiti pareigų minėtajame juridiniame asmenyje. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Pranešime teigiama, kad šiuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (LNMMB) dirbanti I. Veliutė pernai gruodį dar dirbo kultūros viceministre ir kuravo šios biudžetinės įstaigos veiklą. Taip pat, esą, šiuo metu bibliotekoje I. Veliutė koordinuoja Kultūrinės edukacijos plėtros veiklas projekte, kurio finansavimo klausimus sprendė kultūros ministro politinė komanda, kuriai priklausė ir I. Veliutė. Kultūros ministerijos teigimu, eidama viceministrės pareigas, I. Veliutė pernai dalyvavo skiriant lėšas LNMMB bei sprendžiant dėl šios įstaigos nuostatų patvirtinimo pakeitimo bei organizacinės struktūros projekto suderinimo.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Katelynas nenusišalino ir dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą, kuriuo siekiama patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą. Šiame projekte paminėta Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, kurioje dirba M. Katelynui artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nario pareigas, pernai lapkritį ir gruodį Č. Neviera dalyvavo nagrinėjant pranešimą ir sprendžiant dėl savo tiesioginio vadovo – savivaldybės mero – elgesio atitikties Politikų elgesio kodekso nuostatoms.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Kalvarijos savivaldybės tarybos Etikos komisija (EK) priimtame sprendime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. VTEK nuomone, EK nepateikė aiškių ir išsamių sprendimo motyvų ir netiksliai atliko teisinį asmens veikos kvalifikavimą. Atsižvelgdama į tai, VTEK tiria aplinkybes, kai pernai rugsėjį J. Mačys galbūt nenusišalino ir dalyvavo Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje sprendžiant su UAB „Kalvarijos komunalininkas“ susijusį klausimą. Šiai bendrovei tuo metu esą vadovavo valstybės politikui artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gavus informaciją iš Kazlų Rūdos policijos komisariato bei pagal papildomai surinktus duomenis. Tiriamos aplinkybės, kai, pavaduodamas direktorių, K. Baltulis galbūt pasiskyrė vienkartinę 100 Eur išmoką jubiliejaus proga ir 140 Eur priedą Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Taip pat jis galbūt priėmė sprendimus, kad jo gyvybės draudimo įmokos kas mėnesį būtų mokamos UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” sąskaita. Be to, K. Baltulis galbūt sprendė dėl jo artimam asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybiniais tikslais.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Gylys galbūt neinformavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo (ŽRVVGT) valdybos apie jai adresuotą skundą dėl jo paties galbūt neteisėtų veiksmų ir nesudarė valdybai galimybės spręsti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tiriama situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškinamasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.