Dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų – Jurgio Kazlausko ir Manto Matulionio – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu. Tirta situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M.Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme, be kita ko, nustatytas priemokos dydis už gruodžio mėnesį. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas. Asmens statuso praradimas netrukdo VTEK atlikti tyrimą per trejus metus.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija