Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos, nustačiusi, kad šiam juridiniam asmeniui galioja Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) išimtis.

Atliekant tyrimą buvo vertinama situasija, kai 2021 m. gruodį LASF elektroniniu paštu siuntė Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriui konkretų pasiūlymą keisti jo įsakymu patvirtintus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus. Tirta, ar, nebūdama registruota lobiste, LASF tokia veikla nepažeidė LVĮ nuostatų.

Tyrimo metu nustatyta, kad LASF nėra VTEK priežiūros srities subjektas ir LVĮ nuostatos jai netaikomos. VTEK vertinimu, LASF atitinka narystės pagrindu įsteigtos nevyriausybinės organizacijos sampratą, įtvirtintą Sporto įstatyme. Didžioji dalis federacijos vykdomos veiklos teikia naudą ne tik jos nariams, bet ir visuomenei, federacija savo veikla garsina Lietuvos vardą, todėl yra laikytina viešosios naudos nevyriausybine organizacija. Atsižvelgiant į tai, LASF veiklai yra taikytina LVĮ nustatyta išimtis, kai viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų veikla negali būti laikoma lobistine.

Tirti Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario V. Varanavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Varanavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai pernai gruodį V. Varanavičius dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant sprendimo projektą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo. Esą, valstybės politikas yra UAB „Vipreka“ akcininkas ir direktorius bei UAB „Varbitas“ akcininkas. Šiems juridiniams asmenims nuosavybės teise priklauso gamybos bei pramonės paskirties nekilnojamojo turto objektai, o minėtuoju sprendimo projektu be kita ko siūlyta padidinti lengvatą būtent tokiems juridiniams asmenims.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Trakų rajono savivaldybės tarybos narės J. Čirienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Jurgitos Čirienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai pernai gruodį J. Čirienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl finansavimo skyrimo Kūno kultūros ir sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikės sutuoktinis. Prieš tai jis esą kreipėsi į savivaldybę, prašydamas skirti šiam centrui papildomų lėšų.  

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija