Papildyti registruotų lobistų sąrašą, išbraukti vieną asmenį iš įtakdarių teisėkūrai sąrašo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva” vyriausiąjį teisininką veiklos reglamentavimo priežiūrai Kęstutį Starkų, taip pat nusprendė vieneriems metams sustabdyti registruoto lobisto Ramūno Kardelio lobistinę veiklą. Sprendimai priimti atsižvelgiant šių asmenų pateiktus prašymus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 262 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

Taip pat VTEK nusprendė išbraukti Egzotinių gyvūnų augintojų ir puoselėtojų asociaciją „Egaipa“ iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo, kadangi jie laiku nepateikė metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos už praėjusius metus.

Pernai darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turėjo deklaruoti šiemet iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Šį terminą VTEK buvo pratęsusi, o raginimų nepaisančius asmenis VTEK turi teisę šalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija