Tirti dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų Jurgio Kazlausko ir Manto Matulionio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme nustatyta priemokų už vieną pasyviojo budėjimo namuose valandą mokėjimo tvarka. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas.

Asmens statuso praradimas netrukdo VTEK pradėti tyrimą per trejus metus. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Įtakdare teisėkūrai įregistruoti Lietuvos žmogaus teisių centrą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos žmogaus teisių centrą. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šio juridinio asmens pateiktą prašymą.

Įtakdarių teisėkūrai šiai dienai įregistruota 46. Šį statusą gali savanoriškai įgyti asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą – pavyzdžiui, viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija