Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Č. Šmulkštienės elgesį

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, pernai rugsėjį Č.Šmulkštienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant su Lazdijų rajono Šventežerio mokykla susijusį klausimą. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte buvo nurodytos aplinkybės, kad ši švietimo įstaiga yra sudariusi sutartį dėl moksleivių nemokamo maitinimo paslaugų su UAB „Trakas LT“. Pastarosios direktorius ir vienintelis akcininkas yra Č. Šmulkštienės sutuoktinis.

Taip pat tirtos aplinkybės dėl valstybės politikės privačių interesų deklaravimo. Atlikusi deklaracijų patikrą Privačių interesų registre (PINREG), VTEK nustatė, kad Č. Šmulkštienė nedeklaravo sutuoktinio ryšio su UAB „Trakas LT”, nors tai yra privalomi deklaruoti duomenys.

Pasvalio rajono vicemero S. Kiudžio ir tarybos narių R. Mitkaus, R. Mitrienės bei Z. Zimkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Stanislovo Kiudžio ir tarybos narių Rimvydo Mitkaus, Reginos Mitrienės bei Zenono Zimkaus elgesį. Tirta, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, susijusios su pernai gruodį savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėtais klausimais. Esą, S. Kiudis, būdamas policijos rėmėjas, galbūt nenusišalino svarstant sudaryti galimybes policijos rėmėjams kartą per savaitę nemokamai naudotis Pasvalio sporto mokyklos teikiamomis baseino paslaugomis, sporto ir treniruoklių salėmis.

R. Mitkaus, R. Mitrienės ir Z. Zimkaus atveju tirta situacija, kai minėtajame savivaldybės tarybos posėdyje jie sprendė dėl savo pačių nusišalinimo priėmimo. Šie valstybės politikai pareiškė nusišalinimą svarstant dėl dviejų VšĮ Pasvalio ligoninės skyrių uždarymo, kadangi šioje gydymo įstaigoje dirba R.Mitrienė ir R. Mitkui bei Z. Zimkui artimi asmenys. Taryboje balsuojant dėl jų nusišalino nepriėmimo, taip pat balsavo ir tiriamieji.

Šventosios seniūnės V. Skeberdytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šventosios seniūnės Veronikos Skeberdytės elgesį. Praėjusiame posėdyje sprendimas šiuo klausimu buvo atidėtas, siekiant įvertinti papildomai gautą informaciją.

VTEK tyrė, ar V. Skeberdytė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti. Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų ir papildomos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai 2020 m. spalį V. Skeberdytė galbūt atstovavo fiziniam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijoje, teikdama prašymą.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija