Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnautojas M. Remeikis pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad 2020 metais M. Remeikis parengė ir savivaldybės tarybos posėdyje pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta skirti lėšų Šilalės miesto Žyliškės gatvės kapitalinio remonto aprašo parengimui bei projekto ekspertizei. Pernai kovą, valstybės tarnautojas dalyvavo savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdyje ir balsavo svarstant klausimą, susijusį su lėšų skyrimu minėtosios gatvės kapitalinio remonto aprašo parengimui bei projekto ekspertizei. Po to M. Remeikis parengė atitinkamą sprendimo projektą ir jį pristatė savivaldybės tarybos posėdyje. Tyrimo duomenys rodo, kad Žyliškių gatvė pagrįstai laikytina šio valstybės tarnautojo privačiu interesu, kadangi tai yra viena iš jo gyvenamųjų vietų, kurioje jis turi nekilnojamojo turto. VTEK vertinimu, tokiomis aplinkybėmis M. Remeikis, spręsdamas su šia gatve susijusius klausimus, negali išlikti objektyviu ir nešališku. Tirtaisiais atvejais valstybės tarnautojas privalėjo nusišalinti, tačiau to nepadarė.

Atsižvelgdama į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

VTEK informacija