Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarnautojo M. Remeikio elgesį

Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą M. Remeikis savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su gatve, kurioje pats gyvena ir turi nekilnojamojo turto.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija