Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai R. Bandzinaitė-Latožienė ir V. Liorančas į interesų konfliktą nepateko

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai Rima Bandzinaitė-Latožienė ir Vilmantas Liorančas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai pernai birželį R. Bandzinaitė-Latožienė bei V. Liorančas galbūt nenusišalino ir savivaldybės taryboje sprendė su jų privačiais interesais susijusius klausimus. Tarybos narė esą dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo projekto ,,Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ įgyvendinimui ir finansavimui“, kuris be kita ko buvo susijęs su savivaldybės biudžeto lėšų skyrimu Tauragės radijui. Pastarajam vadovauja valstybės politikės sutuoktinis.

V. Liorančo atveju VTEK aiškinosi situaciją, kai pernai birželį jis galbūt dalyvavo ir nenusišalino svarstant minėtąjį sprendimo projektą trijuose posėdžiuose – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto, bendrame Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto bei savivaldybės tarybos. Esą, šis projektas buvo susijęs ir su Tauragės kabelinės televizijos TVK finansavimu savivaldybės biudžeto lėšomis. V. Liorančas yra šios žiniasklaidos priemonės vadovas ir akcininkas.

Tyrimų duomenys rodo, kad sprendimo svarstymo metu pristatytos paraiškos, kuri bus teikiama konkursui, rengėja ir teikėja yra savivaldybė. Projektas ,,Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ bus pradėtas įgyvendinti 2023 metais, kai laimėjus konkursą bus pasirašyta sutartis su Kultūros ministerija. Savaivaldybės teigimu, į šio projekto sklaidos planą buvo preliminariai įtraukti visi keturi Tauragėje oficialiai veikiantys žiniasklaidos kanalai, su kuriais savivaldybės administracija bendradarbiauja viešinant savivaldybės veiklą, darbus ir renginius; dėl projekto sklaidos plane numatyto biudžeto nė su vienu Tauragės rajone veikiančiu žiniasklaidos kanalu nebuvo susisiekta, tartasi ar konsultuotasi. Jokie papildomi dokumentai, įskaitant sklaidos planą, sprendimo projektu nebuvo tvirtinami. Sprendimo priėmimo dieną nebuvo žinoma, ar sklaidos plane įvardytos žiniasklaidos priemonės realiai dalyvaus projekte ,,Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ ir ar pretenduos į finansavimą ateityje. Be to sprendimo projektu nėra sprendžiama dėl konkrečios žiniasklaidos priemonės – sprendimo projektas susijęs vien su savivaldybės tarybos pritarimu dalyvauti Kultūros ministerijos vykdytame konkurse.

Taip pat nustatyta, kad R. Bandzinaitė-Latožienė nerengė projekto paraiškos, nederino ir nevizavo jokių dokumentų susijusių su projektu, nedalyvauja įgyvendinant projektą, nevykdo kontrolės. V. Liorančas paaiškino, kad jo vadovaujama Tauragės kabelinės televizijos TVK negavo prašymo pateikti komercinį pasiūlymą dėl paslaugų pirkimo ir projekte ,,Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ dalyvauti neketina.

Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, VTEK mano, kad šiuo atveju R. Bandzinaitės-Latožienės ir V.Liorančo asmeninis suinteresuotumas minėtuoju savivaldybės tarybos sprendimo projektu grindžiamas prielaidomis apie galbūt ateityje būsimą naudos gavimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad pripažindama, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą. Išnagrinėjusi tyrimo duomenis, VTEK mano, kad šiuo atveju nėra duomenų, pagrindžiančių, jog tiriamieji asmenys pateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą.

Tirti Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario M. Tamaliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Mingaudo Tamaliūno elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – tinkamai nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, šių metų kovą M. Tamaliūnas dalyvavo savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo. Pastarasis be kita ko galbūt susijęs ir su valstybės politiko sutuoktinės privačiais interesais, kadangi ji dirba šioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija