Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių R. Bandzinaitės-Latožienės ir V. Liorančo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių Rimos Bandzinaitės-Latožienės ir Vilmanto Liorančo elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai pernai birželį R. Bandzinaitė-Latožienė bei V. Liorančas galbūt nenusišalino ir savivaldybės taryboje sprendė su jų privačiais interesais susijusius klausimus. Tarybos narė esą dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo projekto ,,Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ įgyvendinimui ir finansavimui“, kuris be kita ko buvo susijęs su savivaldybės biudžeto lėšų skyrimu Tauragės radijui. Pastarajam vadovauja valstybės politikės sutuoktinis.

V. Liorančo atveju VTEK aiškinosi situaciją, kai pernai birželį jis galbūt dalyvavo ir nenusišalino svarstant minėtąjį sprendimo projektą trijuose posėdžiuose – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto, bendrame Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto bei savivaldybės tarybos. Esą, šis projektas taip pat buvo susijęs su Tauragės kabelinės televizijos TVK finansavimu savivaldybės biudžeto lėšomis. V. Liorančas yra šios žiniasklaidos priemonės vadovas ir akcininkas.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija