MITA laikinosios vadovės B. Bukauskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorės pareigas laikinai einančios Birutės Bukauskaitės elgesį.

Tirta, ar ji nepateko į interesų konfliktą, kai sprendė klausimus, susijusius su jos artimo asmens vadovaujama MB „Vikingų žaidimai“. Šis juridinis asmuo MITA vykdė projektą „Inovatyvaus edukacinio e-žaidimo prototipas kūrybiškos asmenybės ugdymui“, o B. Bukauskaitė įsakymu sudarė darbo grupę, kuri vertino šio projekto stebėsenos rodiklių nepasiekimo pagrįstumo vertinimą.

Tyrimo metu vertinta, ar B. Bukauskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Lietuvos vyriausiosios archyvarės K. Ramonienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos vyriausiosios archyvarės Kristinos Ramonienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai 2020-2021 metais K.Ramonienė pasirašė keletą įsakymų dėl priemokų sau, kaip projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ priežiūros komiteto narei, skyrimo.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (A. Goštauto g. 9, Vilnius).

VTEK informacija