Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario R. Bakanausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario Ričardo Bakanausko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, taip pat draudimo atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai pernai vasarį R. Bakanauskas nenusišalino ir pateikė savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą, susijusį su savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, bei nenusišalino ir dalyvavo šį projektą svarstant savivaldybės komitetų bei savivaldybės tarybos posėdžiuose. Esą, sprendimo projektu galbūt siekta sudaryti sąlygas padidinti finansavimą R. Bakanausko atstovaujamų juridinių asmenų teikiamoms neformaliojo vaikų švietimo programoms ir tiesiogiai jam pačiam, kaip šias programas įgyvendinančiam asmeniui. Pranešta, kad tarybos narys dalyvauja asociacijos Tautinio meno ansamblis „Panevėžio saulužė“, VšĮ „Panevėžio Pynimėlis“, asociacijos dainų ir šokių ansamblis „Viltis“ bei VšĮ „Vaikų uosto“ veiklose.

Taip pat VTEK aiškinosi aplinkybes, kai 2020 metais R. Bakanauskas asociacijos tautinio meno ansamblio „Panevėžio Saulužė“ bei asociacijos dainų ir šokių ansamblio ,,Viltis“ vardu esą pasirašė savivaldybės turto nuomos sutartis su Panevėžio pradine mokykla ir Panevėžio ,,Vilties” progimnazija, galbūt nusižengdamas atstovavimo ribojimams.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento skyriaus vedėjo V. Jablunino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Materialinių išteklių valdymo valdybos Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vedėjo Viačeslavo Jablunino elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tyrė situaciją, kai darbuotojas galbūt sprendė jam tiesiogiai pavaldaus asmens, kuris yra jo vadovas kitoje darbovietėje, tarnybos eigos klausimus. Taip pat VTEK aiškinosi, ar nebuvo pažeistos VPIDĮ nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo, kai V. Jabluninas galbūt nedeklaravo minėtojo jam galbūt interesų konfliktą keliančio asmens.

MITA laikinosios vadovės B. Bukauskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorės pareigas laikinai einančios Birutės Bukauskaitės elgesį.

Tirta, ar ji nepateko į interesų konfliktą, kai sprendė klausimus, susijusius su jos artimo asmens vadovaujama MB „Vikingų žaidimai“. Šis juridinis asmuo MITA vykdė projektą „Inovatyvaus edukacinio e-žaidimo prototipas kūrybiškos asmenybės ugdymui“, o B. Bukauskaitė įsakymu sudarė darbo grupę, kuri vertino šio projekto stebėsenos rodiklių nepasiekimo pagrįstumo vertinimą.

Tyrimo metu vertinta, ar B. Bukauskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (A. Goštauto g. 9, Vilnius).

VTEK informacija