Vilniaus miesto savivaldybės mero R. Šimašiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesį.

Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl jo egzistavimo. Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija (VMSTEK) priimtame sprendime, kuriuo konstatavo pažeidimą, tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. VTEK šiuo atveju nebuvo aišku, kokie mero veiksmai galėjo sukelti jam tiesioginį interesų konfliktą.

VTEK vertino aplinkybes, kurias nustatė VMSTEK – dėl R. Šimašiaus galimo šališkumo UAB „DO architects“ dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbiamuose konkursuose.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario V. Varanavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Varanavičiaus elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tyrė situaciją, kai pernai gruodį V. Varanavičius dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant sprendimo projektą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo. Esą, valstybės politikas yra UAB „Vipreka“ akcininkas ir direktorius bei UAB „Varbitas“ akcininkas. Šiems juridiniams asmenims nuosavybės teise priklauso gamybos bei pramonės paskirties nekilnojamojo turto objektai, o minėtuoju sprendimo projektu kaip tik tokio pobūdžio juridiniams asmenims be kita ko siūlyta padidinti lengvatą.

Trakų rajono savivaldybės tarybos narės J. Čirienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Jurgitos Čirienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai pernai gruodį J. Čirienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl finansavimo skyrimo Kūno kultūros ir sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikės sutuoktinis. Prieš tai jis kreipėsi į savivaldybę, prašydamas skirti šiam centrui papildomų lėšų.

Buvusio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo O. Šarmavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Osvaldo Šarmavičiaus elgesį. Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų „atvėsti” nuo buvusios darbovietės.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Esą, O. Šarmavičius įsidarbino VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriumi nepraėjus metams po to, kai, būdamas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, pasirašė dokumentų, galbūt susijusių su šios gydymo įstaigos veiklos priežiūra, kontrole bei turtu.

Pagal VPIDĮ, jei asmuo per paskutinius vienerius darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimų dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tai vienerius metus šis asmuo negali minėtajame juridiniame asmenyje eiti pareigų.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija