Atidėti sprendimo priėmimą dėl Šventosios seniūnės V. Skeberdytės elgesio

Siekdama įvertinti šiandien vykusio posėdžio metu gautus paaiškinimus, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti sprendimo priėmimą dėl Šventosios seniūnės Veronikos Skeberdytės elgesio. Tiriant aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti.

Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų ir papildomos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai 2020 m. spalį V. Skeberdytė galbūt atstovavo fiziniam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijoje, teikdama pasiūlymą.

Tirti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Viskonto elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti intreresų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Vertinama situacija, kai pernai lapkritį E. Viskontas pirmininkavo darbo grupės Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo klausimams svarstyti posėdyje, kuriame nagrinėtas su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Kretingos skyriumi susijęs klausimas dėl patalpų skyrimo. E. Viskontui artimas asmuo yra šios draugijos Kretingos skyriaus valdybos narys bei šio skyriaus medžiotojų klubo „Miškininkas“ vadovas ir valdybos pirmininkas, o pats administracijos direktorius – minėtojo klubo narys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistu įregistruoti vieną asmenį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti UAB „Aketuri architektai” vadovą Luką Rekevičių. Sprendimas priimtas šio asmens prašymo pagrindu.

Šiuo metu Lietuvoje yra 263 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija