Buvusio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo O. Šarmavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Osvaldo Šarmavičiaus elgesį. Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų „atvėsti” nuo buvusios darbovietės.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Esą, O. Šarmavičius įsidarbino VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriumi nepraėjus metams po to, kai, būdamas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, pasirašė dokumentų, galbūt susijusių su šios gydymo įstaigos veiklos priežiūra, kontrole bei turtu.

Pagal VPIDĮ, jei asmuo per paskutinius vienerius darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimų dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tai vienerius metus šis asmuo negali minėtajame juridiniame asmenyje eiti pareigų.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 1 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija