Lietuvos heraldikos komisijos nariai R. Rimkūnas ir A. S. Každailis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos heraldikos komisijos (LHK) narys Arvydas Stanislavas Každailis ir buvęs narys Rolandas Rimkūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, taip pat laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai buvo atlikti gautos informacijos pagrindu. Esą, R. Rimkūnas ir A. S. Každailis nuo 2020 m. galbūt veikė interesų konflikte, kai LHK sprendė savo pačių parengtų heraldinių projektų aprobavimo klausimus.

Tyrimo duomenys rodo, kad R. Rimkūnas nusišalino 2020-2021 m. vykusiuose LHK posėdžiuose sprendžiant, ar pritarti jo parengtiems Krikštonių, Pagirių, Stakių, Gudelių miestelių herbų, Sūduvos etnografinio regiono herbų bei Joniškio vėliavos etalonams. O A. S. Každailis nusišalino minėtuoju laikotarpiu vykusiuose posėdžiuose, kai buvo svarstoma dėl jo parengtų Pabarės, Plutiškių, Kalnujų, Kaulakių, Sujainių ir Igliaukos herbų etalonų. Šiais veiksmais jie interesų konflikto išvengė.

VTEK nekonstatavo pažeidimo ir dėl privačių interesų deklaravimo: nusišalindami, R. Rimkūnas nepateko į interesų konfliktą dėl vykdomos heraldinių projektų rengimo veiklos, o A. S. Každailis – dėl vykdomos meninės kūrybos veiklos: aplinkybių, kurių nebuvo nurodę savo privačių interesų deklaracijose. Šiose situacijose, VTEK vertinimu, vien minėtųjų duomenų nedeklaravimas negali būti tapatinamas su VPIDĮ nuostatoms priešinga veika.

Taip pat VTEK nusprendė nurodyti LHK nario statusą tebeturinčiam A. S. Každailiui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pateikti privačių interesų deklaraciją, joje nurodant duomenis apie vykdomą individualią meninės kūrybos veiklą.

Tirti Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario S. Kaniavos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Kaniavos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai birželį S. Kaniava nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje ir balsavo už sprendimo projektą, susijusį su Grūšlaukės tvenkinio hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimu. Šiuo atveju jo privatus interesas gali būti sietinas su tuo, jog valstybės politikas yra gavęs Nacionalinės žemės tarnybos leidimą iki 2023 metų Grūšlaukės tvenkinyje naudoti žvejybos plotą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobiste įregistruoti VšĮ Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjungą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti VšĮ Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjungą. Sprendimas priimtas atsižvelgus jos pateiktą prašymą.

Šiuo metu Lietuvoje yra 271 įregistruotas lobistas. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija