Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius E. Viskontas nenusišalindamas pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai lapkritį savivaldybės administracijoje E. Viskontas pirmininkavo darbo grupės posėdžiui, kuriame svartyti savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo klausimai. Posėdžio metu E. Viskontas informavo, kad yra gautas žodinis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos skyriaus (LMŽDKS) prašymas dėl patalpų veiklai vykdyti skyrimo ir pasiūlė šią organizaciją perkelti į Kretingos Vilniaus gatvėje esančias patalpas. Darbo grupėje buvo nutarta informuoti LMŽDKS apie galimybę prašyti šių patalpų. Pabrėžtina, kad LMŽDKS valdybos narys ir šios organizacijos narės – medžiotojų klubo „Miškininkas“ – vadovas bei valdybos pirmininkas yra E. Viskontui artimas asmuo.

VTEK vertinimu, savivaldybės administracijos direktoriaus privataus intereso buvimas šiuo atveju sietinas su LMŽDKS. Be to, narystę medžiotojų klube „Miškininkas“ savo privačių interesų deklaracijoje nurodo ir pats E. Viskontas. VTEK nuomone, bet koks veiksmas, tarpinis ar galutinis, taip pat ir techninio pobūdžio – teisės akto rengimas, vizavimas, derinimas, pasirašymas, balsavimas, – kurį valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atlieka interesų konflikte, yra traktuotinas kaip VPIDĮ nuostatų pažeidimas. VTEK duomenimis, E. Viskontas minėtajame darbo grupės posėdyje darė aktyvius veiksmus, siūlydamas svarstyti su LMŽDKS susijusį klausimą, pats dalyvavo šį klausimą svarstant ir nenusišalino.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kretingos rajono savivaldybės tarybai ir merui svarstyti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto tarnybinės atsakomybės klausimą.

Tirti Radviliškio rajono savivaldybės mero V. Simelio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai, būdamas Futbolo sporto klubo „Radviliškis” steigėjas ir valdybos pirmininkas, šių metų gegužę V.Simelis galbūt pirmininkavo savivaldybės tarybos posėdžiui sprendžiant dėl savivaldybės turto perdavimo šiai asociacijai. Be to, ir merui artimas asmuo yra minėtojo klubo steigėjas bei valdybos narys. Pranešta, kad tokiomis aplinkybėmis meras galbūt buvo suinteresuotas minėtuoju savivaldybės sprendimu.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Iš lobistų sąrašo išbraukti vieną asmenį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iš registruotų lobistų sąrašo nusprendė išbraukti Arnoldą Pikžirnį jo paties prašymu. Jį į lobistų sąrašą VTEK buvo įrašiusi pernai birželį.

Šiuo metu lobistų sąraše yra 273 asmenys. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

VTEK informacija