Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Viskonto elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti intreresų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Vertinta situacija, kai pernai lapkritį E. Viskontas pirmininkavo darbo grupės Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo klausimams svarstyti posėdyje, kuriame nagrinėtas su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Kretingos skyriumi susijęs klausimas dėl patalpų skyrimo. E. Viskontui artimas asmuo yra šios draugijos Kretingos skyriaus valdybos narys bei šio skyriaus medžiotojų klubo „Miškininkas“ vadovas ir valdybos pirmininkas, o pats administracijos direktorius – minėtojo klubo narys.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija