Pratęsti tyrimus dėl buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesio

Siekiant išnagrinėti papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iki liepos pabaigos pratęsė tyrimus dėl buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų – Jurgio Kazlausko ir Manto Matulionio – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai atliekami gauto pranešimo pagrindu. Tiriama situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M.Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme, be kita ko, nustatytas priemokos dydis už gruodžio mėnesį. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas. Asmens statuso praradimas netrukdo VTEK atlikti tyrimą per trejus metus.

Šiuos tyrimus VTEK pradėjo kovo pabaigoje. Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą.  Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar kitų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme nustatytų atvejų, VTEK tyrimo terminą gali pratęsti dar trims mėnesiams.

VTEK informacija