Buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų J. Kazlausko ir M. Matulionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų – Jurgio Kazlausko ir Manto Matulionio elgesį. Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tirta situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M.Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme nustatyta priemokų už vieną pasyviojo budėjimo namuose valandą mokėjimo tvarka. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas. Asmens statuso praradimas netrukdo VTEK atlikti tyrimą per trejus metus.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija