Tirti buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės E. Čepokienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės Editos Čepokienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo atstovauti.

Šis teisės aktas nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, būdama savivaldybės tarybos nare, E. Čepokienė savivaldybėje galbūt atstovavo Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenei. Tiriamos aplinkybės, kai ji su savivaldybės administracija pasirašė susitarimą dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kaip šios asociacijos pirmininkė.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistais įregistruoti du asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociaciją bei advokatų kontoros „Sorainen ir partneriai” advokatą Vytautą Kaklį. Sprendimai priimti atsižvelgus jų pateiktus prašymus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 275 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija