Druskininkų savivaldybės tarybos nario A. Bolio elgesį

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirta situacija, kai A. Bolys savivaldybės taryboje galbūt sprendė savo paties pateiktų nusišalinimų (ne)priėmimo klausimus.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario M. Tamaliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Mingaudo Tamaliūno elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – tinkamai nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, šių metų kovą M.Tamaliūnas dalyvavo savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo. Pastarasis be kita ko galbūt susijęs ir su valstybės politiko sutuoktinės privačiais interesais, kadangi ji dirba šioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 2 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija