Nutraukti tyrimą dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus vyriausiojo patarėjo R.Klimčiausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus vyriausiojo patarėjo Rapolo Klimčiausko elgesio. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo gegužę priimtą nutartį išnagrinėjus su VTEK tyrimo dalyku susijusią administracinę bylą. VTEK aiškinosi, ar R. Klimčiauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo.

Tyrimas buvo pradėtas suabejojus, ar NMA atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tirta situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškintasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

Teismas išnagrinėjo R. Klimčiausko skundą dėl NMA sprendimo panaikinimo ir, be kita ko, pasisakė dėl jo elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms. Ši byla buvo tiesiogiai susijusi su VTEK atliekamo tyrimo dalyku, todėl tyrimas dėl R. Klimčiausko veikų atitikties VPIDĮ nuostatoms nutrauktinas.

VTEK pabrėžia, kad teismų priimtų sprendimų, nutarimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo netikrina.

Tirti buvusio VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” direktoriaus Gintaro Skamaročiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio VšĮ „Nemuno euroregiono Marijampolės biuras” (NEMB) direktoriaus Gintaro Skamaročiaus elgesio. Aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, 2020-2021 metais G. Skamaročius, kaip NEMB vadovas, pasirašė keletą sutarčių su VšĮ Nemuno regiono turizmo ir aplinkosaugos agentūra ir asociacija Nemuno euroregionas. Pirmajai vadovauja G.Skamaročiui artimas asmuo, o antrajai – jis pats.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija