Tirti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario S. Lopetos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Lopetos elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime ir priimtame sprendime dėl S. Lopetos tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK nuomone, šis tyrimas galbūt buvo atliktas nevisapusiškai ir neišsamiai.

VTEK tirs, ar S. Lopeta nepateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, kai šių metų kovą nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdyje svarstant su jam artimo asmens privačiais interesais galbūt susijusį klausimą. Pastaruoju buvo spręsta dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių dviejų stacionarių kompiuterių perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai. Joje dirba S. Lopetai artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Įtakdare teisėkūrai įregistruoti VšĮ „Už švarią Lietuvą“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nusprendė įrašyti VšĮ „Už švarią Lietuvą“. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šio juridinio asmens pateiktą prašymą.

Įtakdarių teisėkūrai šiai dienai įregistruota 47. Šį statusą gali savanoriškai įgyti asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą – pavyzdžiui, viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų.

Siekdami tapti įtakdariais teisėkūrai, asmenys turi pateikti atitinkamą prašymą per VTEK administruojamą Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) ir sumokėti vienkartinę 10 Eur valstybės rinkliavą.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.

VTEK informacija