Pradėti tyrimą dėl Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorės Renatos Andriušienės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), 2022 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje išnagrinėjo pranešimą ir papildomai gautą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl Kazlų Rūdos socialinės paramos centro (Centras) direktorės Renatos Andriušienės tarnybinės veikos atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Įstatymas) nuostatoms, įpareigojančioms vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti, be to – nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, atskleidžiant duomenis, dėl kurių deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas bei 7 straipsnis):

Iš VTEK pateiktos medžiagos matyti, kad R. Andriušienė, eidama Centro direktorės pareigas, 2020-2021 m. išleido individualius teisės aktus (įsakymus), kuriais sau pačiai ir jai artimiems asmenims skyrė priedus už papildomai atliekamas funkcijas ar darbus, taip pat šiems asmenims R. Andrušienė paskyrė papildomas funkcijas, už kurias bus papildomai apmokama.

VTEK, patikrinus R. Andriušienės privačių interesų deklaracijos duomenis, kilo abejonių, kurias taip pat nusprendė įvertinti atliekamo tyrimo metu, ar Centro direktorė kai kuriuos jai artimus asmenis, kurių atžvilgiu ji priiminėjo individualius sprendimus, buvo tinkamai nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje.

VTEK informacija