Druskininkų savivaldybės tarybos narys Aivaras Kadziauskas interesų konflikto neišvengė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdyje nusprendė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narys Aivaras Kadziauskas, kuris VTEK tyrimui aktualiu laikotarpiu buvo ir UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (Centras) padalinio Snow Arena vadovas:

1. Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. posėdyje dalyvavęs jo paties pareikšto nusišalinimo svarstymo procedūroje nagrinėjant klausimą, susijusį su veiklų uždarose kalnų slidinėjimo trasose vykdymu, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokia savo veika pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Įstatymas) nuostatas, įpareigojančias vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis);

2. Druskininkų savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų jungtiniame 2020 m. birželio 4 d. posėdyje dalyvavęs jo paties pareikšto nusišalinimo svarstymo procedūroje nagrinėjant klausimą dėl Centro 2019 m. veiklos ataskaitos, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokia veika pažeidė Įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis);

3. Nesant pagrįstų duomenų, vienareikšmiškai pagrindžiančių ar paneigiančių, kad A. Kadziauskas (ne)dalyvavo Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. posėdyje svarstant jo paties pareikštą nusišalinimą dėl klausimo, susijusio su veiklų uždarose kalnų slidinėjimo trasose vykdymu, tyrimą dėl šių aplinkybių atitikties Įstatymo nuostatoms nutraukti.

VTEK, atsižvelgdama į šias aplinkybes, Druskininkų savivaldybės merui nusprendė siūlyti imtis prevencinių priemonių ir priminti šios savivaldybės tarybos nariams apie pareigą vengti interesų konflikto ne tik pareiškiant apie nusišalinimą, bet ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas, t. y. imtis visų privalomų Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytų interesų konflikto valdymo priemonių.

Nutraukti tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario Liudo Vaisietos

VTEK, išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario Liudo Vaisietos, kurio sutuoktinė VTEK tyrimui aktualiu laikotarpiu turėjo įsigijusi verslo liudijimus, 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdyje nusprendė nutraukti tyrimą dėl šio valstybės politiko veikų atitikties Įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

VTEK tyrimo dalykas buvo L. Vaisietos elgesys Druskininkų savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. posėdyje, kuriame jis buvo pareiškęs nusišalinimą nuo klausimo „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo“ svarstymo bei sprendimo priėmimo procedūrų. Tyrimo metu VTEK nenustatė pagrįstų duomenų, vienareikšmiškai pagrindžiančių ar paneigiančių, kad L. Vaisieta (ne)dalyvavo svarstant klausimą dėl savo paties pareikšto nusišalinimo priėmimo, ar nepriėmimo.

Pradėti tyrimą dėl Alytaus miesto teatro direktorės Inesos Pilvelytės

VTEK, 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdyje išnagrinėjusi pranešimą ir papildomai gautą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl Alytaus miesto teatro (Teatras) direktorės Inesos Pilvelytės tarnybinės veikos atitikties Įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Iš VTEK pateiktos medžiagos matyti, kad I. Pilvelytė, eidama Teatro direktorės pareigas 2020 m. dalyvavo sprendžiant klausimus ir priimant tarnybinius sprendimus, kurie galėjo būti susiję su jos ir jai artimo asmens privačiais interesais.

VTEK informacija