Druskininkų savivaldybės tarybos narių Aivaro Kadziausko ir Liudo Vaisietos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertins Druskininkų savivaldybės tarybos narių Aivaro Kadziausko ir Liudo Vaisietos elgesį ir spręs, ar šie tarybos nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti kuomet jie savivaldybės tarybos posėdžiuose galbūt sprendė savo pačių nusišalinimų (ne)priėmimo klausimus.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 2 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija