Buvusi Aplinkos apsaugos departamento tarnautoja J. Šipulskienė pažeidė draudimą įsidarbinti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvusi Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyriaus Vyriausioji specialistė Jolanta Šipulskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimus pasibaigus tarnybai.

VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo, kuris per paskutinius vienerius darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti pareigas, vienerius metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Tiriant nustatyta, kad J.Šipulskienė šių metų birželį įsidarbino UAB „Klaipėdos regiono aplinkos tvarkymo centre“, neišlaukusi vienerių metų po to, kai nustojo eiti pareigas AAD. Pastorojoje įstaigoje per paskutinius vienus valstybės tarnybos metus ji atliko keturis bendrovės, kurioje vėliau įsidarbino, patikrinimus ir surašė patikrinimo aktus. J.Šipulskienė kreipėsi į VTEK, prašydama taikyti jai individualią išimtį įsidarbinti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, tačiau įsidarbino nesulaukusi VTEK sprendimo. Įvertinusi tyrimo duomenis, VTEK mano, kad J. Šipulskienė tinkamai „neatvėso“ ir pažeidė tokią pareigą nustatančias VPIDĮ nuostatas.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo UAB „Klaipėdos regiono aplinkos tvarkymo centro“ direktoriui nutraukti darbo sutartį su J. Šipulskiene.

Tyrimas buvo pradėtas turimos informacijos pagrindu VTEK iniciatyva.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariui S. Kaniavai interesų konfliktas nekilo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Stasys Kaniava nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai pernai birželį S. Kaniava nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje ir balsavo už sprendimo projektą, susijusį su Grūšlaukės tvenkinio hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimu. Šiuo atveju jo privatus interesas gali būti sietinas su tuo, jog valstybės politikas yra gavęs Nacionalinės žemės tarnybos leidimą iki 2023 metų Grūšlaukės tvenkinyje naudoti žvejybos plotą.

Nustatyta, kad minėtasis savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kurį svarstant posėdyje dalyvavo S. Kaniava, nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs šio valstybės politiko privačiais interesais. Jo asmeninis suinteresuotumas šio sprendimo projektu grindžiamas prielaidomis apie galbūt būsimą S. Kaniavos suinteresuotumą ateityje, tačiau VTEK neturi akivaizdžių duomenų, patvirtinančių valstybės politiko asmeninį suinteresuotumą minėtojo sprendimo projektu, kuriuo, be kita ko, buvo pritarta ir Grūšlaukės tvenkinio hidrotechninių statinių bei melioracijos sistemų atnaujinimo projekto teikimui. Todėl, VTEK vertinimu, S. Kaniavai nekilo pareiga nusišalinti ir VPIDĮ nuostatų jis šiuo atveju nepažeidė.

Tirti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus D. Bakšos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) direktoriaus Dano Bakšos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti, taip pat ar D. Bakša nepasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas pradėtas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gauto pranešimo ir duomenų pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai D. Bakša, būdamas ieškovas privačioje civilinėje byloje, NVSPL vardu pateikė pranešimą Vilniaus miesto apylinkės teismui apie įgaliojimo atstovauti NVSPL panaikinimą šios biudžetinės įstaigos įgaliotajai atstovei, kuri iki tol minėtoje byloje, atstovaudama laboratorijai, palaikė atsakovę – Sveikatos apsaugos ministeriją. Taip pat vertinamos aplinkybės, kai, galbūt pasilikęs sau NVSPL atstovavimo funkciją ir teismui pateikęs minėtąjį pranešimą, D. Bakša galbūt užkirto jam asmeniškai nenaudingos NVSPL pozicijos atstovavimo tolesnėse teisminėse procedūrose.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija