Pagėgių savivaldybės tarybos narys K. Komskis pažeidė įstatymą veikdamas interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės tarybos narys Kęstas Komskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad šių metų gegužę K. Komskis nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl klausimo, susijusio su mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymu, įtraukimo į darbotvarkę. Pastarojo sprendimo projekte siūlyta šių pareigybių visai atsisakyti. K. Komskis balsavo prieš šio klausimo įtraukimą į darbotvarkę. VTEK atkreipia dėmesį, kad šio valstybės politiko brolis gegužę buvo priimtas į mero patarėjo, t.y. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, pareigas mero įgaliojimų laikotarpiui. Taigi VTEK daro išvadą, kad, nenusišalindamas, K. Komskis sprendė tiesiogiai su jam artimo asmens einamomis pareigomis susijusį klausimą. Šioje situacijoje valstybės politikas privalėjo nusišalinti ir nedalyvauti.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Pagėgių savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu.

Lietuvos heraldikos komisijos narys N. Treinys pažeidė įstatymą tinkamai nedeklaravęs privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos heraldikos komisijos (LHK) narys Nerijus Treinys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad N. Treiniui, kaip LHK nariui, pareiga deklaruoti privačius interesus atsirado nuo 2020-ųjų, tačiau per VPIDĮ nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą deklaracijos jis nepateikė. Šių metų vasarį ir gegužę VTEK raštu paragino N. Treinį užpildyti privačių interesų deklaraciją, tačiau jis to nepadarė. Esą LHK veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose jis tokios jam taikomos pareigos nerado. Gavęs antrąjį VTEK raginimą, N. Treinys į jį apskritai nereagavo. Privačių interesų deklaraciją jis pateikė tik šio VTEK sprendimo išvakarėse, tačiau joje nenurodė LHK einamų pareigų.

Atsižvelgusi į šias aplinkybes, VTEK mano, kad N. Treinys tinkamai nevykdė jam pagal VPIDĮ taikomos pareigos laiku ir pagal nustatytus reikalavimus deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK siūlo, kad LHK pirmininkė ateityje informuotų į šios komisijos narių pareigas skiriamus asmenis apie jiems taikomas pareigas pagal VPIDĮ.

Tyrimas buvo pradėtas VTEK iniciatyva po to, kai N. Treinys nesureagavo į VTEK raginimą deklaruoti privačius interesus.

VTEK informacija