Pagėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai savivaldybės tarybos posėdyje K. Komskis balsavo prieš sprendimo projekto įtraukimą į posėdžio darbotvarkę. Šiuo projektu buvo siūloma sumažinti mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių, o vienas iš tokį statusą turinčių tarnautojų yra valstybės politikui artimas asmuo.

Lietuvos heraldikos komisijos nario N. Treinio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos heraldikos komisijos (LHK) nario Nerijaus Treinio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas VTEK iniciatyva po to, kai N. Treinys nesureagavo į VTEK raginimą deklaruoti privačius interesus. VTEK duomenimis, N. Treiniui, kaip LHK nariui, pareiga deklaruoti privačius interesus atsirado nuo 2020-ųjų, tačiau per VPIDĮ nustatytą terminą privačių interesų deklaracijos jis nepateikė.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija