Buvusi Biržų rajono savivaldybės tarybos narė E. Čepokienė pažeidė Interesų derinimo įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvusi Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Edita Čepokienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimą atstovauti (12 straipsnio 2 dalis).

Šis teisės aktas nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Nustatyta, kad pernai gegužę E. Čepokienė, eidama savivaldybės tarybos narės pareigas, Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenės vardu su savivaldybės administracija pasirašė susitarimą dėl 2021 m. kovo 3 d. jungtinės veiklos sutarties pakeitimo. VTEK nuomone, tokiais veiksmais ji atstovavo bendruomenei savo darbovietėje ir pažeidė VPIDĮ. VTEK negavo duomenų apie E. Čepokienei suteiktą atstovavimo išimtį.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys R. Rimkus pažeidė Interesų derinimo įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys Rimantas Rimkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai metais R. Rimkus nenusišalino savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdžiuose. Juose buvo svarstyta ir balsuota dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašo, į kurį buvo įtrauktas Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštaunalių k. kelio Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, su kuriuo ribojasi šiam tarybos nariui nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai su statiniais ar be jų. Taip pat buvo svarstyta ir balsuota dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo, kuriame Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštaunalių k. kelio Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plento kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugoms, projekto ekspertizei apmokėti siūloma skirti 68,87 tūkst. Eur. Be to, R. Rimkus dalyvavo ir minėtaisiais klausimais nenusišalino savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdyje bei savivaldybės tarybos posėdyje.

Taip pat nustatyta, kad R. Rimkus nenusišalino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdyje svarstant ir balsuojant dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo bei papildomo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo, kuriuose kelio Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas (Nr. La-58), su kuriuo ribojasi tarybos nariui nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai su statiniais ar be jų, kapitalinio remonto projekto parengimui, projekto ekspertizei, rangos darbams ir techninei priežiūrai atitinkamai siūloma skirti 76,60 tūkst. Eur ir 163,31 tūkst. Eur.

Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija ,,Lietuvos mediena” pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“ vykdė neteisėtą lobistinę veiklą ir tokiais veiksmais pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas (6 straipsnio 2 punktas ir 8 straipsnio 1 dalis). Šis teisės aktas nustato, kad lobistine veikla užsiimti gali tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Nustatyta, kad šių metų balandį ,,Lietuvos mediena“ raštu pateikė konkrečius pasiūlymus premjerei ir aplinkos ministrui keisti Vyriausybės nutarimu patvirtinto ,,Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo” nuostatas.

Be to, šių metų gegužę ,,Lietuvos mediena“, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, savo inicijuoto susitikimo metu su Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos atstovais pasiūlė keisti Vyriausybės nutarimu patvirtinto ,,Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo“ nuostatas. Asociacija minėtiesiems asmenims pateikė pakeitimo projekto lyginamąjį variantą, kuriame buvo išdėstyti ir paryškinti konkretūs pasiūlymai dėl atitinkamo Vyriausybės nutarimu patvirtinto aprašo nuostatų koregavimo asociacijos siūlomu būdu.

Tyrimą VTEK pradėjo patikrinusi Skaidrių teisėkūros procesų sistemos (SKAIDRIS) informaciją.

Tirti Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos elgesį dėl galbūt neteisėtos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos (LŽŪTA) elgesio galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. VTEK tirs šio juridinio asmens veiksmų atitiktį Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms. Šis teisės aktas nustato, kad lobistine veikla užsiimti gali tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Tyrimas pradėtas susipažinus su Žemės ūkio ministerijos pateikta informacija. Gautais duomenimis, šių metų rugsėjį, nebūdama registruota lobiste, LŽŪTA kreipėsi į žemės ūkio ministrą ir prašė skubos tvarka pakoreguoti keletą žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamų teisės aktų nuostatų. Prašyta įtraukti traktorius ir kombainus kaip tinkamą investiciją į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles. Taip pat prašyta pratęsti paraiškų priėmimą Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko nuostatose.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija