Buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės E. Čepokienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Biržų rajono savivaldybės tarybos narės Editos Čepokienės elgesį. Aiškintasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo atstovauti.

Šis teisės aktas nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, būdama savivaldybės tarybos nare, E. Čepokienė savivaldybėje galbūt atstovavo Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenei. Tirtos aplinkybės, kai pernai gegužę ji su savivaldybės administracija pasirašė susitarimą dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kaip šios asociacijos pirmininkė.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario R. Rimkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario Rimanto Rimkaus elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirta situacija, kai R. Rimkus pernai metais dalyvavo trijuose Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdžiuose nagrinėjant ir balsuojant dėl klausimų, susijusių su keliu Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, su kuriuo ribojasi jam nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai. Papildomai tirtos aplinkybės, kai R. Rimkus galbūt nenusišalino Finansų, investicijų ir verslo komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose, svarstant sprendimo projektą, susijusį su Plento La–58 kapitalinio remonto projekto parengimu ir projekto ekspertize.

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos ,,Lietuvos mediena” elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ elgesį. Aiškintasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos.

Lobistinės veiklos įstatymas nustato, kad tokia veikla užsiimti gali tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys. Tyrimą VTEK pradėjo patikrinusi Skaidrių teisėkūros procesų sistemos (SKAIDRIS) informaciją.

Nagrinėta situacija, kai ,,Lietuvos mediena“ siūlė Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos atstovams keisti Vyriausybės nutarimu patvirtinto ,,Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo“ nuostatas, bei papildyti jį naujomis. Asociacija nėra įsiregistravusi lobiste ir nedeklaravo fakto, jog teikė siūlymus dėl minėtojo teisės akto. Lobistinė veikla Lietuvoje yra teisėta nuo 2001 metų ir VTEK nuolat akcentuoja, kad ji turi būti deklaruojama.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija