Radviliškio rajono savivaldybės meras V. Simelis pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad šių metų gegužę V. Simelis nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl savivaldybės turto perdavimo Futbolo sporto klubui „Radviliškis” panaudos pagrindais, nors valstybės politikas yra šios asociacijos steigėjas ir valdybos pirmininkas, o jam artimas asmuo – minėtojo klubo steigėjas bei valdybos narys. VTEK primena, kad VPIDĮ draudžia privačius interesus deklaruojančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu tokios pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Radviliškio rajono savivaldybės tarybai imtis prevencinių priemonių ir pasinaudoti VPIDĮ suteikiama teise nušalinti asmenį nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad gali kilti interesų konfliktas.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Tirti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L. Liutikienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nares Ligitos Liutikienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, šių metų liepą valstybės politikė savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra šio juridinio asmens dalininkai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistu įregistruoti vieną fizinį asmenį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Irmantą Mockų. Sprendimas priimtas atsižvelgus šio asmens pateiktą prašymą.

Šiuo metu Lietuvoje yra 278 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija