Lobiste įregistruoti Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociaciją „Likochema“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociaciją „Likochema“. Sprendimas priimtas atsižvelgus šio juridinio asmens pateiktą prašymą. Taip pat iš lobistų sąrašo išbrauktas Artūras Bakšinskas, gavus informacijos apie jo mirtį.

Šiuo metu Lietuvoje yra 278 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija